Определение
11-09-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

027

 

гр. София, 11.09.2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на единадесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                                ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                   полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар МАРГАРИТА ПЕТРОВА

с участието на военния прокурор полк. Колев

разгледа частно наказателно дело  47 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по жалба на защитник на обвиняемия В. А. Б., против определение по частно наказателно дело № 178/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПОТВЪРЖДАВА  определение по частно наказателно дело № 178/2013 г.  по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на защитника на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП В. А. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg