Определение
14-10-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 23

 

                                         гр. София, 14 октомври 2013 година

 

В   И М Е Т О    Н А   Н А Р О Д  А

 

          Военно-апелативният съд на Република България в закрито заседание на трети октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                  ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                       полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ                                

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 48 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк. Странджански, образувано по частен протест на майор А. У. – прокурор при Военно-окръжна прокуратура – Пловдив против определение № 35/22.08.2013 г. по нохд № 402/2012 г. на Пловдивския военен съд.

 

С протестираното определение състав на Пловдивския военен съд се е произнесъл по реда на чл. 306 ал. 1 т. 4 от НПК по въпроса за веществени доказателства по нохд № 402/2012 г. на Пловдивския военен съд.

Военният прокурор е останал недоволен от това определение и го протестира, като иска същото да бъде отменено и да бъде постановено решение, с което да бъде разпоредено вещественото доказателство по делото – цев с калибър 9.3 мм/62 на ловна карабина Блазер с номера ...., да не бъде връщано на подсъдимия Т., тъй като на същия е наложено наказание по чл. 78а НК.

Военно-апелативният съд намира, че подаденият въззивен протест срещу посоченото определение на Пловдивския военен съд е неоснователно.

Първоинстанционният съд обосновано е констатирал, че посоченото веществено доказателство не е било средство или предмет на инкриминираното деяние – по делото в тази насока не са били събрани доказателства, поради което съдът законосъобразно се е позовал на разпоредбите на чл. 53 от НК и правилно е постановил въпросното веществено доказателство да бъде върнато на собственика му Т.

Поради това въззивният съд намира, че подадения частен въззивен протест като неоснователен следва да бъде оставен без уважение, а протестираното определение на първоинстанционния съд като обосновано, законосъобразно и правилно следва да бъде потвърдено.

Ето защо и на основание чл. 345 ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

                                  О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА определение № 35/22.08.2013 г. по нохд № 402/2012 г. по описа на Пловдивския военен съд като обосновано, законосъобразно и правилно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

                                       

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ: 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg