Определение
30-09-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

028

 

гр. София,30. 09. 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на тридесети септември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                                                 полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

при секретар Маргарита Петрова

с участието на военния прокурор полк. Колев

разгледа частно наказателно дело  50 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по жалба на защитника на обвиняемия Х. .М., против определение по частно наказателно дело № 0182/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПОТВЪРЖДАВА  определение по частно наказателно дело  № 0182/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на защитника на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП  Х. М. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека и  е определен срок, през който мярката за неотклонение да не може да се обжалва.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg