Определение
02-10-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

029

 

гр. София, 2 октомври 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врата, на втори октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                                         ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                              полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

с участието на военния прокурор полк. КРАСИМИР КОЛЕВ

разгледа частно наказателно дело  052 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  РУМЕН ПЕТКОВ

образувано по жалба на защитник на обвиняемия В. А. Б., против определение № 0184/26. 09. 2013 г. по частно наказателно дело № 0184/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

..............................................

 

По тези изложени съображения и на основание чл. 65 ал. 9 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

       

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 0184/26. 09. 2013 г. по частно наказателно дело № 0184/2013 г.  по описа на Софийския военен съд, с което е оставена без уважение молбата  на обвиняемия по ДП по № 54-С-Сл/2012 г. на СВОП В. А. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража” в по-лека.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg