Определение
03-10-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 030    

 

гр. София,  03 октомври 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врата на трети октомври две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

ЧЛЕНОВЕ: полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар    Нина Стоянова

с участието на военния прокурор полк.  Иво Петков ,

разгледа частно наказателно дело  0 53 по описа за 2013 година,

докладвано от съдията полк.   ПЕТЪР ПЕТКОВ,

образувано по жалба на обвиняемия И. С. М. от гр. С. против определение № 0186/26.09.2013 г. по частно наказателно дело № 0186/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

.....................................................

          Водим от горното, Военно-апелативният съд в настоящия състав, на основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 65, ал. 8 от НПК,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  определение № 0186/26.09.2013 г. по частно наказателно дело №  0186/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg