Определение
11-11-2013
О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

027

 

София, 11 ноември 2013 г.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на единадесети ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                           ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

                                                                полк.  ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 054 по описа за 2013 година

докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

образувано по ЖАЛБА на подсъдимия майор И. И. Г. от СВОП срещу Разпореждане № 799/14.08.2013 година по  

н о х д № 516/2013 година на Пловдивския военен съд.

..........................................................

Предвид изложеното и на основание чл. 345, ал. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Разпореждането № 799/14.08.2013 година  по          н о х д № 516/2013 година Пловдивския военен съд, с което е прекратено съдебното производство и делото е било върнато на Сливенската военноокръжна прокуратура.

ВРЪЩА делото на Сливенската военноокръжна прокуратура за изпълнение на задължителните указания дадени с разпореждането.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  не подлежи на жалба и протест.

 

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:                      

                                                         ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg