Определение
04-11-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  026

 

гр. София,  04.11.2013 година

                                                       

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на четвърти ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                          полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № 057 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по частна жалба от адв. Д. Г. Г. от САК, защитник на обвиняемия В. А. Б., против определение №  0195/24.10.2013 г. по частно наказателно дело № 0 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

...........................

По  изложените съображения и на основание чл. 345 от НПК  Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение №  0195/24.10.2013 г. по наказателно от общ характер дело № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

          ЧЛЕНОВЕ:  

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg