Присъда
20-11-2013

     П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

№ 43

 

гр. София, 20 ноември 2013 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесети ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН                                         ЧЛЕНОВЕ:  полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                                                          полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

                                  

при секретар Нина Стоянова 

и с участието на прокурора подполк. ЕВГЕНИ ИВАНОВ,

разгледа въззивно наказателно от общ характер дело № 43 по описа за 2013 г. на съда, докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по протест на прокурор на ВОП-Варна и по жалба на подсъдимия лейтенат Й. Е. Б. от военно формирование-В., срещу Присъда № 34/16. 10. 2013 г. по НОХД № 34/2013 г. на Варненския военен съд.

 

            Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 334, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК съдът

 

П   Р   И   С   Ъ   Д   И:

 

            ОТМЕНЯВА Присъда № 34/16. 10. 2013 година по НОХД № 34/2013 година на Варненския военен съд, с която подсъдимият лейтенант Й. Е. Б. с установена по делото самоличност, е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА НОВА ПРИСЪДА, с която признава подсъдимия л-т Й. Е. Б. за НЕВИНЕН в това, че на 23. 11. 2012 г. за времето от 8.30 до 9.00 часа в гр. В. да е управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка „А.”, с държавен контролен № с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а именно 1,42 на хиляда, установена по надлежния ред и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението за престъпление по чл. 343б, ал. 1 от НК.

Направените по делото разноски в размер на 680 (шестстотин и осемдесет) лева да останат за сметка на държавата.

            Присъдата може да бъде протестирана и обжалвана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

                                                                      

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg