Определение
05-12-2013

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

П-31

 

гр. София, 05. 12. 2013 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на четвърти декември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

                                                                                 полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар Маргарита Петрова

с участието на военния прокурор полк. Колев

разгледа частно наказателно дело № П-58 по описа за 2013 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по жалба на защитника на осъдения редник И. Г. Д., против определение от 30. 10. 2013 г. по наказателно общ характер дело № П217/2011 г. по описа на Софийския военен съд.

 

            .........................

 

По тези изложени съображения и на основание чл. 341 ал. 1 вр. чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ПОТВЪРЖДАВА  определение от 30. 10. 2013 г. по наказателно общ характер дело № П217/2011 г. по описа на Софийския военен съд, с което е отнета в полза на държавата сумата от 40850 лв., собственост на осъдения редник И. Г. Д., придобита чрез престъпление.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                       ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg