Определение
02-12-2013

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ П-29

 

гр. София, 02.12.2013 година.

 

 

В   И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесет и пети ноември две хиляди и тринадесета година, в състав:

 

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

ЧЛЕНОВЕ:полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ                     

                                                  полк.ДИМИТЪР ФИКИИН

 

при секретар Теодора Спасова

разгледа частно наказателно дело  П-59 по описа за 2013  година,

докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба от осъдения И. Г. Д. срещу определение П-217 от 30.10.2013 г. по НОХД П-217/ 2011 г.на Софийския военен съд.

 

          ............................................................................................................

          Предвид горното и на основание чл.345 НПК Военно-апелативният съд

         

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА определение № П-217 от 30.10.2013 г. по НОХД П-217/ 2011 г.на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

             ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg