Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 2 / 2014

Срещу:

присъда 27/16.10.2013г. по НОХД № 98/2007г. на Софийския военен съд постъпило по протест от Софийска военно-окръжна прокуратура и жалби от граждански ищци и частни обвинители: Р. В. Г.; В. Г. А.; М. С. А.; Н. В. Г. с подсъдими: Д.Л.Д. ; Б. И. М. ; П.

Основания за образуване:

жалба  от  Р. В. Г. (Граждански ищец)
жалба  от  В. Г. А. (Граждански ищец)
жалба  от  М. С. А. (Граждански ищец)
жалба  от  Н. В. Г. (Граждански ищец)
протест  от  Софийска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 07-01-2014
Статус:
Решено
Дата: 24-11-14

Документи:
Решение ІІ (24-11-2014)
Решение І (24-11-2014)
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg