Решение
17-02-2014

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 П 3

 

гр.София,  17.02.2014 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ  

           ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

   полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

 

 

при секретар Катя Симова

и с участието на прокурора полк. Нивелин Начев

разгледа наказателно дело от общ характер № П 5 по описа за 2014 г., докладвано от съдията  полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура срещу присъда № П 181 от 04.12.2013 г. по НОХД № П 181/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

 

........................

Предвид горното и на основание чл. 338 от НПК  Военно-апелативният съд

 

 

Р Е Ш И :

 

 

ПОТВЪРЖДАВА присъда № П 181 от 04.12.2013 г. по НОХД № П 181/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му.

 

 

                                                

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg