Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 9 / 2014

Срещу:

присъда №9/11.11.2013г. по НОХД № 12/2013г. на Сливенския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалби от подсъдимите: Б. Ч. Н.; Б. Ч. Н. и граждански ищци: А. И. А.; Д. И. И.; Г. И. И

Основания за образуване:

жалба  от  Б. Ч. Н. (Подсъдим)
жалба  от  Д. Р. И. (Подсъдим)
жалба  от  А. И. А. (Граждански ищец)
жалба  от  Д. И. И. (Граждански ищец)
жалба  от  Г. И. И. (Граждански ищец)
протест  от  Сливенска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 23-01-2014
Статус:
Влязло в сила
Дата: 15-01-15

Документи:
Решение-І (16-06-2014)
Решение-ІІ (16-06-2014)
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg