Определение
28-01-2014

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  02

 

гр. София, 28.01.2014 година

               

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

                Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                                    ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                       полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

 

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № 02 по описа за 2014 година,

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по частна жалба от адв. Е. П. от САК, служебен защитник на подсъдимия И. С. М., против протоколно определение от 20.01.2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

Производството е по реда на чл. 341, ал. 2, вр. чл. 270, ал. 1 от НПК.  

.................

По изложените съображения и на основание чл. 345 от НПК  Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

                ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 20.01.2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                                             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg