Определение
04-03-2014

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 3

 

гр. София,  4 март 2014 година

 

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

           

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на четвърти март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

           

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                       ЧЛЕНОВЕ:   полк. ИВАН РАДКОВСКИ 

                                             полк. ЕМИЛ РАЙКОВСКИ

                                                           

 

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело №  СП 4 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура против разпореждане от 16.01.2014 г., по нохд № СП  237/2013 г., на съдия-докладчик от Софийския военен съд.

 

 

..............................................................................................................

Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно- апелативният съд

 

                      

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

           

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 16.01.2014 г., по нохд № СП  237/2013 г., на съдията-докладчик от Софийския военен съд, с което е прекратено съдебното производство по нохд № СП  237/2013 г., по описа на същия съд, и делото върнато за доразследване на Софийската военноокръжна прокуратура.  

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                             

                                                                                 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg