Определение
12-03-2014

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 04

 

гр. София, 12. 03. 2014 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

                Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на дванадесети март две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

                                                    ЧЛЕНОВЕ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                                                                     полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

при секретар Н. СТОЯНОВА

разгледа частно наказателно дело №  05 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк.  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по частна жалба на защитника на обвиняемия Х. М. М., против протоколно определение от 21. 02. 2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

.......................................................................      

 

 

По тези изложени съображения и на основание чл. 345 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

               

ПОТВЪРЖДАВА  протоколно определение по наказателно дело  от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставил без уважение молбата за изменение на мярка за неотклонение на подсъдимия Х. М. М. от „Задържане под стража” в по-лека.

                ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

 

                                                                                         ЧЛЕНОВЕ:    

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg