Решение
17-07-2014

Р Е Ш Е Н И Е

0017

гр.София, 17.07.2014 година

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

           Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание при закрити врата, на десети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. АСЕН ШОПОВ

           ЧЛЕНОВЕ: кап. ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

                                лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ

при секретар: Нина Стоянова

и с участието на прокурора подполковник Нивелин Начев

разгледа наказателно дело от общ характер № 0013 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк.Шопов,

образувано по протест на прокурор от Софийската военно-окръжна прокуратура и жалби от Г. Н. М. (граждански ищец и частен обвинител) и Н. У. М. (граждански ищец и частен обвинител) и от подсъдимия, бивш лейтенант А. А. В., бивш служител на БОИ-МВР, против Присъда № 0080 от 06.12.2012 година по НОХД № 0080/2012 година на Софийския военен съд.

.............................................

Водим от гореизложеното и на основание чл. 337, ал. 1, т. 2, вр. чл. 334, т. 3 НПК Военно-апелативният съд                

Р Е Ш И  :

ИЗМЕНЯВА Присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийски военен съд, като ПРЕКВАЛИФИЦИРА извършеното от подсъдимия бивш лейтенант А. А. В. от БОИ-МВР С., с ЕГН, деяние от престъпление по чл.118, вр. чл. 116 ал.1 т.2 пр.3 от НК в такова по чл. 123 ал.1, вр. чл. 2 ал.2  от НК, а именно за това, че около 22,30 ч. на 02.12.1998 г. на околовръстен път на гр. С., в района на КПП В., в посока кв. П., при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност – участник в мероприятия за задържане на лица, извършители на тежки криминални престъпления, обявени за общонационално издирване, съгласно план рег. № XXX на МВР – ДНП „Криминална полиция”, утвърден от главния секретар на МВР, произвел четири изстрела със служебно зачисления му пистолет XXX, сериен № XXX, което било в нарушение на чл.80 ал.1 от ЗМВР /отм./: ”Полицейските органи могат да използват оръжие като крайна мярка: при въоръжено нападение или заплаха с огнестрелно оръжие, при освобождаване на заложници и отвлечени лица, при неизбежна отбрана, след предупреждение при задържане на лице, извършващо или извършило престъпление от общ характер, след предупреждение за предотвратяване на бягство, на лице задържано по съответния ред за извършено престъпление от общ характер” и на ал.2: „Полицейските органи при използване на оръжие са длъжни по възможност да пазят живота на лицето, срещу което  е насочено, и да не застрашават живота и здравето на други лица”, при което един от изстреляните със същото огнестрелно оръжие проектил преминал  през задната дясна греда, предната лява облегалка на лекия автомобил „Ф. Г.”, без регистрационни табели, проникнал във водача А. М. и му причинил две огнестрелни наранявания на гърба в областта на десето дясно междуребрие по лопатковата линия и на лявата слабинна област, които в пряка причинно-следствена връзка са причинили смъртта на последния в 21,05 ч. на 07.12.1998 г., като на основание чл. 81, ал. 3, вр. чл. 80, ал. 1, т. 3 от НК НЕ МУ НАЛАГА НАКАЗАНИЕ поради изтекла давност.

ИЗМЕНЯВА Присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд №0080/2012 г. на Софийски военен съд, като УВЕЛИЧАВА размера на присъдения граждански иск на гражданския ищец Г. Н. М. на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за претърпените от него неимуществени вреди в резултат на извършеното спрямо него престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.12.1998 г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ същия в останалата му част до първоначално предявения размер от 100 000 /сто хиляди/ лева като недоказан.

ОСЪЖДА подсъдимия да заплати 2 000 /две хиляди/ лева в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса от 4% върху уважената част от иска.

ИЗМЕНЯВА Присъда № 0080/06.12.2012 г. по нохд № 0080/2012 г. на Софийски военен съд, като УВЕЛИЧАВА размера на присъдения граждански иск на гражданския ищец На. У. М. на 50 000 /петдесет хиляди/ лева за претърпените от нея неимуществени вреди в резултат на извършеното спрямо нея престъпление, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 02.12.1998 г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ същия в останалата му част до първоначално предявения размер от 100 000 /сто хиляди/ лева като недоказан.

 ОСЪЖДА подсъдимия да заплати 2 000 /две хиляди/ лева в полза на държавата по бюджета на съдебната власт държавна такса от 4% върху уважената част от иска.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата на Софийски военен съд в останалата й част.

Решението подлежи на обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд в петнадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                                                             ЧЛЕНОВЕ:  

     

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg