Определение
07-04-2014

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

07

 

гр. София,  07.04.2014 година

 

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на седми април две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ПЕТЪР Г. ПЕТКОВ

                        ЧЛЕНОВЕ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                                 полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Маргарита Петрова

разгледа частно наказателно дело № 09 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

образувано по протест на прокурор от Софийската военна прокуратура, срещу определение по чнд № 30/2014 г. на Софийския военен съд.

 

            …………………………………

           

Поради горното и на основание чл. 243 ал. 7 НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

            ОТМЕНЯВА определение по чнд № 30/2014 г. от 18. 03. 2014 г. на Софийския военен съд.

ПОТВЪРЖДАВА постановление за прекратяване на досъдебното производство по дело № 143-С-Сл/2010 г. на Софийската военноокръжна прокуратура.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест.

                                                          

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                      ЧЛЕНОВЕ:    

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg