Решение
16-06-2014
Р Е Ш Е Н И Е № П-5 гр. София, 16 юни 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на четиринадесети май две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. ПЕТЬО ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора подп. ИВО ПЕТКОВ разгледа административно наказателно дело № П-4 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по жалба на обвиняемия капитан В. А. А., от НРС, срещу решение № П-1/06.02.2014 г., по анд № П-1/2014 г., на Софийския военен съд. ………………………………………………………………………………… Предвид гореизложеното и на основание чл. 338 НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА решение № П-1/06.02.2014 г. по анд № П-1/2014 г. на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg