Решение
28-07-2014

         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

СП 15

 

                            гр.София, 28. 07. 2014 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и четиринадесета година  в състав:

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР  ДИМИТРОВ

         ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

                          полк.  ПЕТЬО   Сл. ПЕТКОВ                                                     

 

при секретар Нина  Стоянова

и с участието на прокурора    полк.  ДАНЧО ДАНОВ

разгледа наказателно общ характер дело № СП-17 по описа за 2014 г.

докладвано от съдията полк. Странджански,

образувано по въззивна жалба на адвокат Й. В. от САК като защитник на подсъдимия П. Н. Г. от МО срещу присъда № СП144/12.02.2014 г. по нохд № СП144/2013 г. на Софийския военен съд.

 

.......................................

         

          По тези изложени съображения и на основание чл.335 ал.2 вр. чл. 334 т.1 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 Р   Е   Ш   И  :

 

          ОТМЕНЯВА присъда № СП144/12.02.2014г. по нохд № СП144/2013г. на Софийския военен съд и ВРЪЩА делото на същия съд за ново разглеждане от друг съдебен състав от фазата на съдебното заседание с указания, както е посочено в обстоятелствената част на решението.

          РЕШЕНИЕТО  не подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ:  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg