Решение
04-07-2014

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

0020  

 

 

гр.София,  04 юли 2014 година

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на втори юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ  

  ЧЛЕНОВЕ: полк.  КИРИЛ ТОДОРОВ

               полк. ГЕОРГИ ПЕПЕЛЯШЕВ

 

при секретар Нина Стоянова

и с участието на прокурора полк. Красимир Колев

разгледа наказателно от общ характер дело № 0020 по описа за 2014 година докладвано от съдия  Георги Пепеляшев

 

......................................................

 

По тези изложени съображения и на основание чл. 335 ал. 2, вр. чл. 348 ал. 3 т. 2 от НПК Военно-апелативния съд

 

 

                    Р Е Ш И :

                             

ОТМЕНЯВА присъда № 67/21.05.2013г. на Пловдивския военен съд, постановена по НОХД № 420/2012г по описа на същия съд и ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд с указания, както е посочено в обстоятелствената част на решението и тези от решението на ВКС.

Решението не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховен касационен съд.

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

              ЧЛЕНОВЕ:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg