Определение
09-06-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 010

гр. София, 09.06.2014 година

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на девети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                    ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                полк. РУМЕН ПЕТКОВ

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № 013 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ образувано по частна жалба на адвокат П. Й. Г. от САК, защитник на подсъдимия Х. М. М, против протоколно определение от 15.05.2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

..........................

Предвид изложеното и на основание чл. 345 от НПК Военно-апелативният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 15.05.2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд, с което е оставил без уважение молбата за изменение на мярка за неотклонение на подсъдимия Х. М.М. от „Задържане под стража” в по-лека.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg