Определение
23-06-2014

                                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 СП-11

гр. София, 23. 06. 2014 година

                           В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

       

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на девети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

             ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

               ЧЛЕНОВЕ:  полк. ЮЛИЯН БАНКОВ 

        полк. ВАНКО АНГЕЛОВ

                                              

при секретар Емилия Стоянова

разгледа частно наказателно дело   СП-14 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по частен протест на прокурор от Софийската военноокръжна прокуратура против разпореждане от 09.05.2014 г., по нохд № СП  45/2014 г., на съдия-докладчик от Софийския военен съд.

....................................................

Водим от горното и на основание чл. 345 НПК Военно- апелативният съд

                      

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 09. 05. 2014 г., по нохд № СП  45/2014 г., на съдията-докладчик от Софийския военен съд, с което е прекратено съдебното производство по нохд СП  45/2014 г., по описа на същия съд, и делото върнато за доразследване на Софийската военноокръжна прокуратура. 

Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                           ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg