Определение
27-06-2014

                                     О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 4

гр. София, 27.06.2014 година

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и четиринадесета година, в състав:

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ЦАНЬО  АНГЕЛОВ

                    ЧЛЕНОВЕ:  полк. ХРИСТО  СТРАНДЖАНСКИ

                                          полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

при секретар К. Симова

разгледа наказателно общ характер дело № 27 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по въззивна жалба на подсъдимия Р. Г. Д. от гр. С. чрез неговия защитник адвокат А. А. от САК и по въззивна жалба на подсъдимия П. И. И. от гр. С. чрез неговия защитник адвокат Г. Б. от САК против присъда № 169/08.05.2014 г. по наказателно общ характер дело № 169/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

          Съставът на въззивния съд, след като разгледа постъпилите въззивни жалби съобразно задълженията си по чл. 325 и сл. от НПК констатира, че съдията-докладчик от първоинстанционния съд не е изпълнил задълженията си по чл. 323, ал. 1, т. 1 от НПК с оглед обстоятелството, че подадената въззивна жалба на подсъдимия П. И. И. от гр. С. чрез неговия защитник адвокат Г. Б. от САК против посочената присъда на първоинстанционния съд не отговаря на изискванията на чл. 320 ал. 1 от НПК. Това нарушение на изискванията на процесуалния закон налага въззивното производство по делото да бъде прекратено, а делото да бъде изпратено на първоинстанционния съд с указания да бъдат спазени изискванията на чл. 323 ал. 1 т. 1 от НПК и бъде дадена възможност на жалбоподателя да приведе жалбата си в съответствие с изискванията на чл. 320 ал. 1 от НПК.

          По тези изложени съображения и на основание чл.317 от НПК Военно-апелативният съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

          ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по внохд № 27/2014 г. по описа на Софийския военен съд.

ИЗПРАЩА  делото на първоинстанционния съд за изпълнение на указанията дадени в обстоятелствената част на определението.

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                           ЧЛЕНОВЕ:   

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg