Определение
08-07-2014

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 013 гр.

София, 08.07.2014 година

 

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

 

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на осми юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                      ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                                            полк. РУМЕН КАТРЕВ

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № 015 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по частна жалба от адв. Х. Н. от САК, защитник на обвиняемия В. А. Б., против протоколно определение от 25.06.2014г. по нохд № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 ...............................

Предвид изложеното и на основание чл. 345 от НПК Военно-апелативният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ПОТВЪРЖДАВА протоколно определение от 25.06.2014 г. по наказателно от общ характер дело № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg