Решение
17-12-2014
РЕШЕНИЕ № П-29 гр.София,17.12.2014 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на двадесет и девети септември две хиляди и четиринадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк.ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк.ПЕТЬО СЛ.ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора генерал-майор КРУМ МАНОВ разгледа наказателно дело от общ характер № П-33 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ, образувано по протест от Софийската военно окръжна прокуратура срещу присъда № П- 5 от 23.06.2014 г. по нохд № П-5/2014 г. на Софийския военен съд. .................................................................................................... Предвид горното и на основание чл.337, ал.З НПК Военно- апелативният съд. РЕШИ: ИЗМЕНЯВА присъда № П-5 от 23.06.2014 г. по нохд № П- 5/2014 г. на Софийския военен съд само относно основанието за оправдаването на подсъдимия б. редник Р. Т. Б., като приема, че са налице основание за пролижението на чл.9, ал.2 НК. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg