Решение
06-10-2014
Р Е Ш Е Н И Е № П-26 гр. София, 06 октомври 2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание, при закрити врана, на двадесет и четвърти септември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. Момчил Бенчев разгледа наказателно от общ характер дело № П 29 по описа за 2014 г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по протест на Софийската военно-окръжна прокуратура, срещу присъда № П 24 от 25. 06. 2014 г. по НОХД № П 24/2014 г. на Софийския военен съд. ....................................................................................................................................... Предвид горно и на основание чл. 338 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № П 24 от 25.06.2014 г. по НОХД № П 24/2014 година на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва и протестира пред Върховен касационен съд в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg