Определение
23-07-2014

 

                         О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  017

 

гр. София,  23.07.2014 година

                                                       

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

 

          Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                          полк. РУМЕН ПЕТКОВ

 

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № 019 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ,

образувано по жалба от адв. П. Г. от САК, защитник на подсъдимия Х. М. М. против протоколно определение от 14.07.2014г. по нохд №  0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

 

.................

По изложените съображения и на основание чл. 345 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

          ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по чнд № 019/2014 г. по описа на Военно-апелативния съд и

          ВРЪЩА жалбата на подсъдимия Х. М. М. на Софийския военен съд.

          ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

                                                         

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

          ЧЛЕНОВЕ:  

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg