Определение
23-07-2014

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

                 № 019

 

гр. София, 23. 07. 2014 година

 

В    И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

            Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на двадесет и трети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ

                                              ЧЛЕНОВЕ:  полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

                                                                                    полк. РУМЕН  ПЕТКОВ

 

при секретар К. СИМОВА

разгледа частно наказателно дело  021 по описа за 2014 година

докладвано от съдията полк.  ДИМИТЪР ФИКИИН

образувано по частна жалба от адв. М. Х. – САК, защитник на подсъдимия А. А. Р., против протоколно определение от 14. 07. 2014 г. по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд.

 

            ................

С оглед гореизложеното и на основание чл. 345 и чл. 17, ал. 5 от НПК Военно-апелативният съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

           

ОТМЕНЯВА  протоколно определение по наказателно дело от общ характер № 0195/2013 г. по описа на Софийския военен съд от 14. 07. 2014 г. в частта, в която е изменена мярката за неотклонение на подсъдимия А. А. Р. от „Домашен арест” в „Задържане под стража“.

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

ЧЛЕНОВЕ:    

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg