Определение
08-08-2014

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

П-21

 

гр. София, 08.08.2014 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на тридесети юли две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

ЧЛЕНОВЕ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН

полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

 

при секретар Катя Симова

разгледа частно наказателно дело № П-22 по описа за 2014 година докладвано от съдията полк. Странджански

образувано по протест на подполковник Едуард Владимиров - военен прокурор при ВОП - гр. София, против разпореждане от 10.07.2014г. по наказателно общ характер дело № П 120/2014г. по описа на Софийския военен съд.

.....................................

Ето защо и на основание чл.345 ал.1 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА разпореждане от 10.07.2014г. по наказателно общ
характер дело № П 120/2014г. на Софийския военен съд, с което е прекратено
съдебното производство по делото и същото е върнато на прокурора, като
обосновано, законосъобразно и правилно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване или

протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                    ЧЛЕНОВЕ

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg