Решение
20-10-2014
Р Е Ш Е Н И Е № 9 гр.София, 20.10.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на двадесети октомври две хиляди и четиринадесета, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа административно наказателно дело № 7 по описа за 2014 г., докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалба на обвиняемия подполковник Х. Е. Х. от военно формирование хх-С. срещу решение № 9/23.06.2014 година по а н д № 38/2014 година на Сливенския военен съд. Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК и чл. 9, ал. 2 от НК, Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 9/23.06.2014 година по а н д № 38/2014 година на Сливенския военен съд в частта, с която обвиняемият подполковник Х.Е. Х. е признат за виновен и осъден за престъпление по чл. 134, ал. 1, предл. 2, т. 2 от НК, вр. чл. 129 ал. 2, предл. 2 и 5 от НК и вместо него ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което го признава за НЕВИНЕН в това, че в периода от 04.07.2013 до 22.07.2013 г. във военно формирование хх-С. и хх - с. И., община В. П., е причинил четири средни телесни повреди на цивилен служител Р. А. С. от същото военно формирование поради незнание и немарливо изпълнение на правно регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, и го оправдава по обвинението по чл. 134, ал. 1, предл. 2, т. 2 от НК, вр. чл. 129, ал. 2, предл. 2 и 5 от НК. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част. Разноските по делото в размер на 611, 40 (шестстотин и единадесет лева и 0,40 ст.) лева да останат за сметка на държавата. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg