Определение
18-09-2014
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 1 гр. София, 18.09.2014 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на осемнадесети септември две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк.ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова разгледа наказателно частен характер дело № 1 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на частната тъжителка Г. С. Д. от гр.Д. срещу присъда № 4 от 19.06.2014 г. по НЧХД № 23/2014 г. на Сливенския военен съд. Въззивното производство по НЧХД № 1/2014 г. на Военно-апелативен съд е образувано по жалба на частната тъжителка Г. С. Д. срещу присъда № 4 от 19.06.2014 г. по НЧХД № 23/2014 г. на Сливенския военен съд. Въззивната жалба не отговаря на изискванията на закона, тъй като не е внесена държавна такса за разглеждането и в настоящата инстанция. Този пропуск на съдията докладчик налага въззивното производство да бъде прекратено и делото да се върне на Сливенския военен съд за изпълнение на процедурата по чл. 323, ал.1 НПК. Поради гореизложеното Военно-апелативен съд О П Р Е Д Е Л И : ПРЕКРАТЯВА въззивното производство по НЧХД № 1/2014 г. на Военно-апелативен съд. ВРЪЩА делото на Сливенския военен съд, за да бъде изпълнена процедурата по чл.323, ал.1 НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2021 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg