Определение
18-11-2014
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 026 гр. София,18.11.2014 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на двадесети октомври две хиляди и четиринадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ при секретар Катя Симова разгледа частно наказателно дело № 024 по описа за 2014 година, докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на полк. Д.П. Д. от Военно-апелативна прокуратура срещу Определение № 21/20.08.2014 г. по ч.н.д. № 108/2014г. по описа на Пловдивския военен съд. ........................ Като взе предвид изложените съображения съставът на Военно- апелативния съд ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯВА изцяло Определение № 21/20.08.2014 г. по ч.н.д. № 108/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд и изпраща делото на същия съд за разглеждане по реда на чл. 244 ал.5 от НПК. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg