Решение
27-02-2015
Р Е Ш Е Н И Е № 039 гр. София, 27.02. 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание на двадесет и шести ноември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ: майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ при секретар Катя Симова с участието на прокурора генерал - майор КРУМ МАНОВ разгледа въззивно наказателно общ характер дело № 043 по описа на Военно-апелативния съд за 2014 година, докладвано от съдията полк. Странджански образувано по въззивна жалба на подсъдимия Ю. Г. Ц. от гр. Е. П. чрез защитника му адвокат И. А. от САК срещу присъда № 096/25.09.2014 г. по н.о.х.д. № 096/2013 г. по описа на Софийския военен съд. ................................ Като взе предвид изложените съображения и на основание чл.338 вр. чл.334 т.6 от НПК съставът на Военно-апелативния съд Р Е Ш И: ПОТВЪРЖДАВА присъда № 096/25.09.2014 г. по н.о.х.д. № 096/2013 г. по описа на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано в петнадесет дневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg