Решение
11-02-2015
Р Е Ш Е Н И Е № 2 гр.София, 11. 02. 2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание на единадесети февруари две хиляди и петнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ ЧЛЕНОВЕ:полк. ДИМИТЪР ФИКИИН полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Нина Стоянова и с участието на прокурора подполк. НИВЕЛИН НАЧЕВ разгледа административно наказателно дело № 2 по описа за 2015 г. докладвано от съдията полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ, образувано по жалба на обвиняемия м-р П. А. А. от военно формирование-С., срещу решение № 1/08. 01. 2015 г. по анд № 104/2014г. по описа на Сливенския военен съд. Въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 334, т. 2 и чл. 336, ал. 1, т. 3 от НПК, Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 1/08. 01. 2015 г., с което обвиняемият м-р П. А. А. (с установена по делото самоличност) е признат за виновен да е извършил престъпление по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК и на основание чл. 78а от НК е освободен от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева и вместо него ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което признава обвиняемия м-р П. А. А. от военно формирование-С. (с установена по делото самоличност) за НЕВИНЕН в това, че през периода от 3 септември 2009 година до месец април 2011 година при продължавано престъпление да е съставил частни документи – заявления-декларации, договори за наем и разписки за платени суми и ги употребил да докаже, че съществува правно отношение (задължение за наем), както и че е прекратено задължение (суми от наем) и на основание чл. 304 от НПК го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 309, ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 от НК. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба или протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg