Определение
16-02-2015
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 004 гр. Сливен, 16.02.2015 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание, на шестнадесети февруари две хиляди и петнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ВОЛЯ КЪНЕВ

ЧЛЕНОВЕ: полк. СТОЙКО СПАСОВ ст. лейт. ДАНИЕЛ ЛУКОВ

при секретар Нина Стоянова

разгледа частно наказателно дело № 002, по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. ВОЛЯ КЪНЕВ, образувано по жалба на подсъдимия Г., против разпореждане № 175/20.08.2014 г. по НОХД № 106/2014 г. по описа на Пловдивския военен съд.

... Ето защо и на основание чл. 345 ал. 2 НПК, военно-апелативният съд

ОПРЕДЕЛИ: ОТМЕНЯ разпореждане № 175/20.08.2014 г. по НОХД № 106/2014 г., по описа на Пловдивския военен съд и връща делото на същия съд и състав за насрочване и разглеждането му в съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg