Решение
30-07-2015
РЕШЕНИЕ № П-15 гр.София, 30. 07. 2015 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание, при закрити врата, на единадесети май две хиляди и петнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. РУМЕН ПЕТКОВ при секретар Емилия Стоянова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно дело от общ характер № П-12 по описа за 2015 г., докладвано от съдията полк. ДИМИТЪР ФИКИИН, образувано по протест от Софийската военно окръжна прокуратура срещу присъда № П-5 от 23. 06. 2014 г. по нохд № П-5/2014 г. на Софийския военен съд. …………………. Ето защо и на основание чл. 337, ал. 3 НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯВА присъда № П-5 от 23.06.2014 г. по нохд № П- 5/2014 г. на Софийския военен съд в частта относно мотивите, като приема, че макар и формално деянието на подсъдимия б. редник Р. Т. Б., с ЕГН, да осъществява признаците на престъплението по чл. 385, пр. 1 НК, същото не е престъпно поради явно незначителната му обществена опасност. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано пред Върховния касационен съд на РБ в 15-дневен срок от съобщаването му на страните, че е изготвено. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg