Решение
10-08-2015
Р Е Ш Е Н И Е № П-22 гр. София, 10.08.2015 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание при закрити врата в София, на тринадесети юли две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ, разгледа наказателно дело от общ характер № П-19 по описа за 2015 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по протест на прокурор при Софийската военно-окръжна прокуратура и жалба от адв. Р. Р. от САК, защитник на подс. редник от резерва Ц. Е. Г. от в.ф. ... – гр. С., срещу присъда № П 159 от 29.04.2015 г. по нохд № П 159/2014 г. по описа на Софийския военен съд. ……………………………………………………………………………….. Поради изложените съображения и на основание чл. 334, т. 6 и чл. 338 НПК, Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ПОТВЪРЖДАВА присъда № П 159 от 29.04.2015 г. по нохд № П 159/2014 г. по описа на Софийския военен съд. РЕШЕНИЕТО може да бъде обжалвано и протестирано пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от писменото съобщаване на страните за изготвянето му. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg