Решение
04-11-2015
Р Е Ш Е Н И Е № 25 С. 04 ноември 2015 г. В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и трети септември две хиляди и петнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа наказателно дело № 21 по описа за 2015 година докладвано от съдията полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ, образувано по ПРОТЕСТ на Софийската военноокръжна прокуратура и по жалбите на адвокат Н. Б. от САК, повереник на частния обвинител и граждански ищец П. З. Ян. и на подсъдимата Б. Л. Ян. против присъда № 69/22.04.2015 година по н о х д № 69/2015 на Софийския военен съд. С обжалваната присъда състав на Софийския военен съд е признал подсъдимата бивш редник Б. Л. Ян. от военно формирование ... - Г. М. за виновна в това, че за времето между 23.00 до 23.51 часа на 16.11.2013 година, в обособеното кухненско помещение, намиращо се на първия етаж в двуетажната къща, находяща се в село А., улица „...” № ..., община Г. М., извършила опит умишлено да умъртви съпруга си редник П. З. Ян. от военно формирование ... – град С., като с кухненски нож, държейки го в дясната си ръка, му нанесла удар в областта на корема, в резултат на което му причинила прободно-порезна рана над проекционното място на стомаха - епигастриума, проникваща в дълбочина и наранила перикарда /околосърцевата торбичка/ и дясната камера на сърцето му, като нараняването е предизвикало масивен излив на кръв - хемотампонада в околосърцевата торбичка и от това нараняване и без оказването на навременна медицинска помощ би настъпил смъртен изход в сравнително кратък период от време, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини, поради което и на основание чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 от НК и при условията на чл.54 вр. чл.58 б.”а” от НК я е осъдил на 4 /четири/ години и 6 /шест/ месеца лишаване от свобода. На основание чл.58а ал.1 от НК в случая по чл.373 ал.2 от НПК при постановяване на тази осъдителна присъда съдът е намалил с една трета наказанието и й определил наказание от 3 /три/ години лишаване от свобода. На основание чл.66 ал.1 от НК отложил изпълнението на наложеното наказание на подсъдимата за изпитателен срок от 5 /пет/ години. Съдът е осъдил подсъдимата Ян. да заплати на гражданския ищец П. З. Ян. 30 /тридесет/ хиляди лева, ведно със законната лихва върху тази сума считано от 16.11.2013 година до окончателното й изплащане, за обезщетение на причинените му от престъплението неимуществени вреди и отхвърлил като неоснователен гражданския му иск в размера от присъдената сума до 130 000 лева. Произнесъл се е по разноските, държавните такси и какво да стане с веществените доказателства по делото. В протеста на Софийската военноокръжна прокуратура се сочат доводи за нарушение на закона при определяне на наказанието на Ян. и за явна несправедливост на наложеното и наказание. Иска се изменение на присъдата като се увеличи наложеното на подсъдимата наказание „лишаване от свобода“ на девет години, при първоначален строг режим на изтърпяване. Във въззивната жалба на частния обвинител и граждански ищец П. Ян. се сочат доводи за нарушение на закона, доколкото не били налице предпоставките за приложението на чл. 55 от НК. В тази връзка се сочи довод за явна несправедливост на наложеното наказание, а също и за несправедливост на присъденото обезщетение за неимуществени вреди. Иска се изменение на присъдата като се увеличи наложеното на подсъдимата Ян. наказание лишаване от свобода на девет години и увеличение са присъденото обезщетение за неимуществени вреди до пълния размер на претенцията. Алтернативно се сочи довод, че присъдата е постановена от незаконен състав, като се изтъква в жалбата, че съдът вече веднъж прекратявал съдебното производство. В жалбата на подсъдимата се сочи довод за несправедливост на присъденото обезщетение за неимуществени вреди. Твърди се, че същото е завишено като съдът не е съобразил, че с поведението си преди и по време на деянието подсъдимият съществено е допринесъл за настъпилия резултат. Иска се намаляване на присъденото обезщетение. Прокурорът заяви, че поддържа протеста, че жалбата на частния обвинител и граждански ищец е основателна, а тази на подсъдимата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение. Военно-апелативният съд провери изцяло правилността на присъдата и за да се произнесе взе предвид следното: Първоинстанционният съд е приел за установена следната фактическа обстановка: На 29.05.2005 година подсъдимата сключила граждански брак с П. З. Ян., редник от в.ф.... - С.. През 2006 година на съпрузите се родило дете. Подсъдимата и съпругът й живеели в село А., община Г. М. на ул. „...” № ..., в къща, собственост на родителите на съпруга. Родителите му живеели в гр.С., ж.к.”...”, бл.... и от 4-5 години се грижели за малолетното им дете. Подсъдимата имала проблеми с алкохола и през месец октомври 2013 година посетила свидетеля д-р А. Г. И. в ... МБАЛ – С., който при извършения й медицински преглед установил данните за алкохолната й зависимост. По нейно желание й бил поставен „имплант“ за лечение от алкохолна зависимост и докторът й забранил да употребява какъвто й да било алкохолен концентрат. Съпругът й Ян. се стремял да помогне на съпругата си да се откаже от алкохолната си зависимост и често криел спиртните напитки от нея. Между двамата съпрузи възниквали скандали, породени от употребата на алкохол от страна на подсъдимата. Около 19.00 часа на 16.11.2013 година двамата съпрузи решили и отишли в заведението „...”, намиращо се в близост до дома им в село А.. Свидетелят редник Ян. отишъл в заведението сам, а малко след него пристигнала и подсъдимата.Там седнали на една маса заедно с техните познати от селото свидетелите И. В. П. и Т. А. П.. Първоначално докато били в заведението обстановката между тях била спокойна и не е имало пререкания между съпрузите. Свидетелят Ян. изпил 3 бири, а подсъдимата Ян. - две бири. След като ги изпила подсъдимата поискала да си поръча джин, но предвид проблемите й с алкохола, съпругът й свидетелят Ян. не й позволил да си поръча концентрат. Тогава подсъдимата Ян. си тръгнала от заведението около 22.30 часа и се прибрала в дома си. Около 23.00 часа в дома им се прибрал и свидетелят Ян.. Когато влязъл в къщи видял, че съпругата му е седнала в кухнята и пие ракия. Попитал я какво прави, взел бутилката й с ракия и започнал да я излива в мивката. Подсъдимата Ян. му казала да не я излива. От мивката взела с дясната си ръка кухненския нож с дължина на острието 24 см и широчина около 2-3 см и тръгнала срещу съпруга си. Той разбрал, че тя иска да го „наръга” с ножа. Преди да успее да я отблъсне към мивката, обаче, тя успяла с ножа да го „боцне” в областта на корема. Веднага след отблъсването подсъдимата отново тръгнала срещу съпруга си с ножа, насочен към него. Свидетелят Ян. се опитал с крак да отбие ръката й с ножа, но не успял и подсъдимата го пробола в горната част на корема му с посока гръдната кухина и в областта на сърцето му. Пострадалият свидетел Ян. почувствал пареща болка в областта на корема, но успял да хване за ръцете подсъдимата и да я изблъска от себе си. След това той извадил ножа от корема си и го захвърлил на пода. Казал на съпругата си да извика линейка на „Бърза помощ” и седнал на дивана, а после се свлякъл на пода. След като подсъдимата пробола съпруга си, взела и измила ножа и го изхвърлила в метален контейнер за отпадъци, който бил срещу къщата им, пред входа на основното училище в село А.. После подсъдимата позвънила от мобилния си апарат на телефон 112 и на служителя съобщила, че трябва да дойдат, тъй като съпруга й се прибрал току-що в дома им и бил наръган с нож. Казала, че се обажда от село А., ул. „...” и съобщила имената на съпруга си П. Ян.. От централата на телефон 112 я свързали с полицията. Подсъдимата и на тях съобщила, че съпругът й от заведението до тях се прибрал в къщи прободен с нож в стомаха. Дежурният служител подал сигнал до Филиала за спешна медицинска помощ - гр.Е. П. и до РУП – град Е. П.. На съобщеното място пред заведението „...” в село А. първи пристигнал свидетелят медицински фелдшер Ц. А. С. и медицинската сестра С. от дежурния екип на ФСМП – Е. П., а след тях пристигнал и екип ... на РУП - град Е. П., в състав старши полицай В.С. и старши полицай П.Д.. Те провели разговор със свидетеля П., който бил пред заведението и от него разбрали, че вътре в заведението няма пострадал мъж. Попитали го дали познава П. Ян. и той им казал, че го познава ги завел до къщата на семейство Ян.и. Свидетелката П. забелязала, че отиват към дома на семейство Ян. и се присъединила към полицаите и съпруга си. При влизането си в къщата видели, че свидетелят Ян. лежи по очи на пода, целят в кръв, неконтактен и в безпомощно състояние. Той бил със свалено долнище на анцуг и свалени долни гащи. Пуловерът му бил вдигнат нагоре и свидетелите видели две рани - едната малко над пъпа му, а другата централно под ребрата, в областта на слънчевия сплит. Свидетелката П. видяла, че подсъдимата Ян. държи в ръцете си долнището на анцуга. Тъй като пострадалият се бил изпуснал и никой не искал да го почисти, свидетелката П. го почистила и преоблякла. Свидетелят С. му направил бърза превръзка и му включил система. Свидетелят П. повикал и свидетеля М. П. М. и двамата сложили пострадалия върху одеяло и го качили в линейката. Пострадалият Ян. незабавно бил транспортиран в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, където бил настанен по спешност в противошоковата зала. Пострадалият Ян. бил обективно в увредено общо състояние, неадекватен, с чисто везикуларно дишане и учестена, ритмична сърдечна дейност. В болницата били проведени консултации с интернист и дадена преценка, че се налага оперативна намеса по спешност. Направена била лапаротомия и торакотомия /отваряне на гръдната кухина/. Лекарите установили бомбиране на околосърцевата торбичка - перикарда. Пострадалият бил отворен и от него са изтекли около 600 мл. кръв и коагулуми. При ревизията била установена лезия /увреждане/ на дясната камера на сърцето, от която изтичала кръв под налягане. Увреждането било зашито с два шева, с което кървенето било спряно. Гръдната кухина била затворена с поставяне на два дрена в нея. В същото това време в село А. подсъдимата Ян. обяснявала на полицейските служители С. и Д., че „…е била със съпруга си в заведение „...” в с. А. заедно със свои приятели, но си е тръгнала около 23 часа на 16.11.2013 год. След около половин час съпругът й се прибрал целия в кръв и от коремната му област продължавало да тече кръв.” След 00,30 часа на местопроизшествието в село А. пристигнали свидетелите старши полицай Ц. И. В. и главен полицай И. Н. С.. Полицейските служители посетили заведението „...” и от управителката разбрали, че там не се е случило нищо и че в заведението са били подсъдимата и пострадалия. Казала им, че подсъдимата си тръгнала преди пострадалия, че е дошла линейка от „Бърза помощ” и откарала пострадалия Ян.. По време на този разговор в заведението дошла подсъдимата. След като разбрали, че това е съпругата на пострадалия полицейските служители провели разговор с нея. Пред тях тя заявила, че е била в къщи, а съпругът й се прибрал след нея и в кухнята е вдигнал блузата си и й казал: „Виж какво стана” и тя видяла кръвта по тялото му, уплашила се и се обадила на тел.112. Полицейските служители решили да отидат на място в къщата. Като влезли свидетелите старши полицай В. и главен полицай С. видели в кухнята пред хладилника и мивката локва кръв. Попитали подсъдимата Ян. дали някои е довел пострадалия й съпруг у тях. Отговорила им, че пострадалият се прибрал сам. Полицейските служители се усъмнили в обясненията на подсъдимата, запазили местопроизшествието и повикали оперативно-следствената група на РУП – град Е. П.. След 01.00 часа на местопроизшествието в дома на семейство Ян. пристигнал свидетелят старши инспектор В. С. В. от РУП – град Е. П.. Той влязъл на първия етаж от къщата и там заварил подсъдимата и свидетелката П.. Направило му впечатление, че липсват петна от кръв по пътя от заведението до къщата, пред входната врата на къщата и че по пода на кухнята има много кръв, а в мивката има анцуг с кръв. Свидетелят старши инспектор В. провел разговор с подсъдимата. Попитал я каква е истината, тъй като следите говорят друго, попитал я и къде е ножа. Подсъдимата му отговорила, че е изхвърлила ножа в контейнера до училището и разказала друга версия, че се спречкала със съпруга си и по време на скандала той я блъскал и обиждал, че той е взел ножа от мивката и че тя му извъртяла ръката с ножа така, че той се е пробол сам. На разговора между двамата присъствала и го чула свидетелката П.. Свидетелят старши инспектор В. заедно със свидетеля старши полицай В., проверили дали действително ножа се намира в контейнера за отпадъци, който се намирал на посоченото от подсъдимата място. Двамата отишли до контейнера, отворили го и видели, че вътре има нож. Затворили контейнера и изчакали да дойде дежурната група, за да извърши оглед на местопроизшествието и да изземе ножа. По-късно бил извършен оглед на местопроизшествие и били иззети обтривки с марлен тампон от червено петно и метален нож с черна пластмасова дръжка, намерен в контейнер за отпадъци на ул. ,...” № ..., посочен от подсъдимата. На 18.11.2013 година било извършено освидетелстване (оглед на лице) на подсъдимата с нейно писмено съгласие. За това процесуално-следствено действие бил съставен надлежен протокол в присъствието на поемни лица. При извършеното освидетелстване било установено следното: ,в лявата теменна област на главата има оток на площ около 2 см. х 2 см. В теменно - тилната област на главата - централно разположено има повърхностно червеникаво охлузване с размери около 2 см. х 1 см. В лявата слепоочна област има повърхностно червеникаво охлузване с размери около 1 см.х 2 см. На дясната мишница, в средната й трета по вътрешната й повърхност има три овални кръвонасядания с моравосинкав цвят с диаметър около 1,5 см. всяко разположени на разстояние 2 см. едно от друго. Външно от тях има още 1 кръвонасядане със синкавозеленикав цвят и р-ри 3,5 см х 1 см. На лявата мишница на границата между средната и долната й трета, по предно вътрешната й повърхност има синкаво кафеникаво кръвонасядане с р-ри 1 х 1 см.” Установено било, че в областта на долната трета на двете предмишници и двете китки има наложени бинтове и превръзки, които са наложени след оказване на медицинска помощ на подсъдимата Ян., тъй като същата направила опит да пререже вените си. Други травматични увреждания освен описаните не са били установени. Предвид обстоятелствата, че подсъдимата р-к Ян. е направила опит да пререже вените си, на 18.11.2013 година тя била приета на лечение в Клиника по психиатрия при ВМА-С., от където била изписана на 06.01.2014 год. с диагноза: „Вредна употреба на алкохол. Адапционно разстройство, Ситуативен суициден опит. Първичен хипотиреоидизъм”. От заключението на експерта - медик /№ П-261/2013 год./ се установява, че на пострадалия свидетел р-к Ян. е нанесена една прободно-порезна рана в областта на корема - над проекционното място на стомаха - епигастриума, проникваща в дълбочина към гръдната кухина. По хода на раневия канал е установено, че въздействалия предмет е наранил на перикарда /околосърцевата торбичка/ и дясната камера на сърцето, с което е предизвикал масивен излив на кръв - хемотампонада в около сърцевата торбичка. Без своевременна, високо-специализирана, лекарска оперативна намеса и реанимационно лечение, от това увреждане, неминуемо в сравнително кратък период от време би настъпил смъртен изход. С проведената оперативна лекарска намеса и реанимационно лечение е предотвратена пряката опасност за живота на пострадалия от получената травма. При наличното описание на констатираното травматично увреждане следва да се направи извод, че то се дължи на действието на предмет с остър и режещ ръб. Насоката на раневия канал на увреждането е отпред-назад и леко отдолу-нагоре, при изправено анатомично положение на пострадалия. Това нараняване може да се обясни по време и начин със съобщеното от пострадалия в свидетелските му показания, а именно при намушкване с нож - от острието и режещ ръб на нож, в момент в който нападателя е бил пред него и е държал оръжието в дясна ръка с насока отдолу-нагоре. От заключението на експерта - медик /№ П-60/2014 год./ по назначената допълнителна съдебно - медицинска експертиза се установява, че пострадалия свидетел редник Ян. има и второ нараняване, като характеристиките на белега не позволяват да се прецизира, кога точно е получено увреждането - рана, довела до изявата на белега. Експертът е посочил, че фактът, че останалите белези /които безспорно са от инцидента/ са с приблизително същите характеристики, позволява да се направи извод, че това увреждане би могло да се получи по време в деня на инцидента. Такова увреждане може да се причини по начин съобщен от пострадалия, а именно „боцване” - не особено силен удар с острие на нож. От заключението на експерта инженер химик /изх.№ 9943/25.11.2013 год./ се установява, че съдържанието на алкохол - етанол в кръвта на подсъдимата Ян. е в концентрация 2.02 +/- 0.096 g/L, както и че не се откриват наркотични вещества и психоактивни медикаменти.От заключението на специалиста в областта на дактилоскопията /Протокол № 13/ДКТ-295/ от 10.12.2013 год. и Протокол № 13/БТМ-479 от 02.12.2013 год./ се установява, че по предоставения за изследване обект /нож/ няма наличие, както на дактилоскопни, така и на следи от биологичен произход. От заключението на експертите по назначена комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза се установява, че при подсъдимата редник Ян. не са налице данни за личностова патология. Диагностицираната вредна употреба на алкохол и разстройство в адаптацията не носят характеристиките на краткотрайно или продължително разстройство на съзнанието. Към момента на извършване на деянието подсъдимата е била в състояние на обикновено алкохолно опиване - средна степен, като това обстоятелство не е променило заключението, че тя е могла да разбира свойството и значението на извършеното и е можела да ръководи постъпките си. От заключението на назначената допълнителната комплексна съдебнопсихиатрична и психологична експертиза се установява, че действията на освидетелстваната подсъдима са породени от нормалпсихологични мотиви и са били улеснени от негативни емоции на възмущение, обида, болка, уплаха, както и в резултат на намален самоконтрол поради алкохолното опиянение. Емоционалното й състояние, обаче не достига степен на изява и не показва белезите на специфично емоционално състояние в смисъла на физиологичен афект, в това число и страхов физиологичен афект, съотнесени към юридическите понятия „силно раздразнение” и „уплаха и смущение”. Приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е в съответствие с доказателствата по делото и се възприема изцяло от въззивната инстанция. При така установените фактически положения съдът е направил законосъобразен извод, че подсъдимата е осъществила състава на престъплението по чл. 115 вр. чл. 18 ал. 1 от НК. Присъдата е обоснована, основният съд е анализирал всички събрани доказателства и е направил верни изводи. Налице са достатъчно доказателства, които са дали възможност на съда да оформи правилно вътрешно убеждение, което е отразено в мотивите. По искане на подсъдимата и защитника й делото е разгледано и решено по реда на чл.371 т.2 и следващите на глава 27 от НПК. На основание чл.372 ал.1 от НПК съдът е разяснил на подсъдимата правата й по чл. 371 и я е уведомил, че съответните доказателства от досъдебното производство и направеното от нея самопризнание по чл. 371, т. 2 ще се ползват при постановяване на присъдата. Подсъдимата е признала изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се е съгласила да не се събират доказателства за тези факти. На основание чл. 283 от НПК председателят на състава е прочел всички писмени доказателства, писмени протоколи от следствените действия, извършени на досъдебното производство по делото и заключенията на вещите лица. Първостепенният съд е установил, че съгласно чл.372 ал.4 от НПК в случаите по чл. 371, т. 2 самопризнанието се подкрепя от събраните в досъдебното производство доказателства и с определение е обявил, че при постановяване на присъдата ще ползва самопризнанието, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт. Съгласно чл.373 ал.2 и ал.3 от НПК в случаите по чл. 372, ал. 4 при провеждане на съдебното следствие не са извършвани разпити на подсъдимата, на свидетелите и вещите лица за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като съдът, при постановяване на осъдителната присъда, е определил наказанието при условията на чл. 58а от Наказателния кодекс. При така установените фактически положения, доводите за нарушение на закона при определяне на наказанието, довело и до явната му несправедливост се явяват основателни. Като е определил на подсъдимата за престъпление по чл. 115, вр. с чл. 18 ал. 1 от НК наказание в размер на четири години и шест месеца лишаване от свобода при условията на чл. 54, във връзка с чл. 58 буква „а“ от НК, след което го е намалил с една трета при условията на чл. 58а от НК на три години с приложението на института на условното осъждане първоинстанционният съд е нарушил закона. Освен това подобен размер на наказанието се явява изключително занижен. Правният институт по чл. 58а от НК не изключва приложението на чл. 55 от НК или чл. 58 от НК. Тези разпоредби са част от правилата за определяне на наказанието в общата част на НК, към които препраща чл. 58а, ал. 1 от НК. Допустимо е разкритите в наказателното производство смекчаващи обстоятелствата да са изключителни или многобройни по начин, че и най-лекото, предвидено в особената част на НК наказание се оказва несъразмерно тежко. Проявлението им по дела с проведено съкратено съдебно следствие, на основание чл. 371, т. 2 от НПК, предпоставя условия за прилагането на един от двата правни института - по чл. 55 (чл. 58, във вр. с чл. 55 от НК) или чл. 58а от НК. Едновременното им прилагане в едно наказателно производство е невъзможно. В този смисъл е както разпоредбата на чл. 58а ал. 4 от НК, така и ТР № 2 от 19.06.2015 г. по тълкувателно дело № 2/2015 Г., ОСНК на ВКС. Първостепенният съд е допуснал едновременното приложение на двата правни института, с което е нарушил закона. Тъй като е налице съответен протест и съответна жалба от частния обвинител срещу постановената присъда, това нарушение може да бъде коригирано от настоящата инстанция. Въззивният съд не намери да са налице условията за приложението на чл. 58 буква“а“, във връзка с чл. 55 от НК. Съгласно тази разпоредба съдът може да приложи разпоредбата на чл. 55 в случай на опит – поради недовършеността на престъплението като се съобразят обстоятелствата по чл. 18 ал. 2 от НК, а именно да се вземе предвид степента на осъществяване на намерението и причините, поради които престъплението е останало недовършено. В конкретния случай подсъдимата Б. Ян. е осъществила намерението докрай, пробождайки с нож съпруга си в областта на сърцето като деянието е останало недовършено по независещи от нея причини. Видно от фактическите положения приети за установени и признати от Ян., след като пробола съпруга си, тя взела и измила ножа и го изхвърлила в метален контейнер за отпадъци, който бил срещу къщата им, пред входа на основното училище в село А.. Едва след това се обадила на телефон 112 да съобщи за инцидента и да потърси медицинска помощ. Така е изгубила ценно време за оказване на помощ, което можеше да бъде фатално за живота на пострадалия. Не са налице и условията за приложението на чл. 55 от НК. Първостепенният съд, при определяне на наказанието, е изложил в мотивите си (на стр. 8 от тях) наличните смекчаващи обстоятелства. В своята съвкупност те не са многобройни и нито едно от тях не е изключително по своя характер. Настоящата инстанция като съобрази наличните смекчаващи и отегчаващи обстоятелства намери, че е налице значителен превес на смекчаващите такива и на основание чл. 54 от НК и ОПРЕДЕЛИ наказание в размер на 12 (ДВАНАДЕСЕТ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 58а ал. 1 от НК в случая по чл. 373 ал. 2 от НПК, НАМАЛИ така определеното наказание лишаване от свобода С ЕДНА ТРЕТА, а именно на 8 (ОСЕМ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, На основание чл. 61 т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража съдът ОПРЕДЕЛИ на подсъдимата Б. Л. Ян. първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“ при изпълнение на наложеното и наказание лишаване от свобода, а на основание чл. 60 ал. 1 от същия закон НАСТАНИ подсъдимата в затворническо общежитие от „ЗАКРИТ ТИП“. Несъстоятелни са доводите в жалбата на подсъдимата, че присъдата е постановена от незаконен състав. Съгласно чл. 29 ал. 1 т. 1, буква „б“ от НПК не може да участва в състава на съда съдия, който е постановил определение, с което се одобрява споразумение за решаване на делото. Председателят на състава – полковник В. А. не е одобрявал такова споразумение. Това е видно от протокола по нохд № 135/2014 година на Софийския военен съд (на л. 17 от досието на нохд 135/2014 година, пришито към първоинстанционното дело). От този протокол е видно, че съставът на съда с председател полковник А. не е одобрил внесено в Софийския военен съд споразумение за прекратяване на наказателното производство срещу подсъдимата Ян., понеже съгласно чл. 381 ал. 2 от НПК не се допуска споразумение за престъпление по чл. 115, вр. с чл. 18 ал. 1 от НК. Такова становище в съдебното заседание на 12.09.2014 година са изразили както прокурорът, така и защитникът на подсъдимата – адвокат П.. Поискали са съдът да не одобрява внесеното и подписано от страните споразумение, което той е сторил. Поради това не са били налице предпоставките на чл. 29 ал. 1 т. 1, буква „б“ от НПК за отвод на съдията полковник В. А. при разглеждането на нохд № 69/2015 година на Софийския военен съд. Отвод на председателя на съдебния състав не е и искан от страните. Законосъобразно делото е било разгледано и решено в състав от един съдия и двама съдебни заседатели. За престъплението, в което подсъдимата е била обвинена, по чл. 115 във връзка с чл. 18 от НК, законът предвижда наказание от 10 до 20 година, т.е. повече от пет години, но и възможност съдът да наложи наказание по-малко от петнадесет години лишаване от свобода. По този начин са спазени разпоредбите на чл. 28 ал. 1 от НПК, относно състава на съда, разглеждащ наказателните дела. Присъденото обезщетение за неимуществени вреди на гражданския ищец П. З. Ян. в размер на тридесет хиляди лева е несправедливо и значително занижено. Съдът не е съобразил в нужната степен болките и страданията преживени от пострадалия, особено обстоятелството, че след като е бил намушкан от подсъдимата и я помолил да извика помощ, тя не е сторила това веднага, а е започнала да почиства оръдието на престъплението и после е отишла да го изхвърли. През това време същият, докато е бил в съзнание е трябвало да преживее ужаса на настъпващата смърт. Отделно от това пострадалият Ян. е трябвало да изтърпи значителен физически и особено психически дискомфорт през целия период от нараняването до пълното му възстановяване. При тези обстоятелства съдът съобрази, че е справедливо присъденото обезщетение за неимуществени вреди да бъде увеличено от 30 000 на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, а в останалата част, до претендираната сума от 130 000 лева искът да бъде отхвърлен Изложеното дотук налага обжалваната присъда да бъде изменена в посочения по-горе смисъл. В останалата и част присъдата следва да бъде потвърдена. Водим от горното и на основание чл. 334 ал. 3 и чл. 337 ал. 2 т. 1 от НПК Военно-апелативният съд Р Е Ш И : ИЗМЕНЯ присъда № 69/22.04.2015 година по н о х д № 69/2015 на Софийския военен съд като ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Б. Л. Ян. ЕГН ... НАКАЗАНИЕ в размер на 12 (ДВАНАДЕСЕТ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 58а ал. 1 от НК в случая по чл. 373 ал. 2 от НПК, НАМАЛЯВА така определеното наказание лишаване от свобода С ЕДНА ТРЕТА, а именно на 8 (ОСЕМ) ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 61 т. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимата Б. Л. Ян. първоначален „СТРОГ РЕЖИМ“ при изпълнение на наложеното и наказание лишаване от свобода, а на основание чл. 60 ал. 1 от същия закон НАСТАНЯВА същата в затворническо общежитие от „ЗАКРИТ ТИП“. ИЗМЕНЯ присъдата и в гражданско-осъдителната и част като УВЕЛИЧАВА размера на присъденото на гражданския ищец П. З. Ян. ЕГН ... обезщетение за причинените му от деянието неимуществени вреди на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, ведно със законната лихва от датата на увреждането до окончателното изплащане на сумата. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата и част. Решението може да бъде протестирано и обжалвано пред ВКС на РБ в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg