Присъда
13-01-2016
П Р И С Ъ Д А № 01 гр. София, 13 януари 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България в съдебно заседание при закрити врата на тринадесети януари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН КАТРЕВ полк. СТОЙКО СПАСОВ при секретар Теодора Спасова и с участието на прокурора полк. ДАНЧО ДАНОВ разгледа наказателно дело от общ характер № 022 по описа за 2015 година, докладвано от съдията полк. АНГЕЛОВ, образувано по жалба на подсъдимия Ю. Г. Ц. от гр. Е. П. срещу присъда № 096/25.09.2014 г. по нохд № 096/2013 г. на Софийския военен съд. Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1, т. 3 и чл. 338 от НПК П Р И С Ъ Д И : І. ОТМЕНЯВА присъда № 096/25.09.2014 г. по нохд № 096/2013 г. на Софийския военен съд в частта, в която подсъдимия Ю. Г. Ц., с установена по делото самоличност, е признат за виновен и осъден на седем години лишаване от свобода за извършено престъпление по чл. 321 ал. 3 алт. 3 т. 2, вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК и ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която 1. ПРИЗНАВА подсъдимия Ю. Г. Ц. за НЕВИНЕН в това, че за времето от месец ноември 2009 г. до 04.06.2010 г. да е участвал в организирана престъпна група, състояща се от С. И. И. – ръководител, и участниците В. Р. С., В. С. М., Д. А. С., З. Н. З., И. М. Ц., р-к И. В. Л. от поделение … – М., К. П. Б., Р. С. М. и В. В. С., създадена с цел да върши престъпления по чл. 244 ал. 1 пр. 1, 2 и 3 вр. чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 от НК и по чл. 244 ал. 2 алт. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 243 ал. 2 т. 3 вр. ал. 1 от НК, поради което го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 321 ал. 3 алт. 3 т. 2 вр. ал. 2 вр. ал. 1 от НК. 2. ОТМЕНЯ присъдата в частта по приложението на чл. 321а ал. 3 от НК по отношение на подсъдимия Ю. Г. Ц.. 3. ОТМЕНЯ присъдата по отношение на подсъдимия Ю. Г. Ц. в частта по приложението на чл. 23 ал. 2 от НК. 4. ОТМЕНЯВА присъдата в частта по обвинението на подсъдимия Ю. Г. Ц. по чл. 244, ал. 1, алт. 3, вр. чл. 243, ал. 2, т. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 и чл. 26, ал. 1 от НК, като ГО ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНЕН И ГО ОПРАВДАВА в тази му част да е извършил престъплението в съучастие с помагача Д. А. С. и извършителя В. В. С. ІІ. ИЗМЕНЯВА присъдата в частта, с която на подсъдимия Ю. Г. Ц. му е определен първоначален „Строг” режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, който да бъде настанен в затвор или затворническо общежитие от закрит тип, като на основание чл. 59 ал. 1 и чл. 61 т. 3 от ЗиНЗС подсъдимият да изтърпи наложеното му наказание в затворническо общежитие от открит тип при първоначален „Общ” решим ІІІ. ПОТВЪЖДАВА присъдата в останалата й част. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg