Присъда
22-02-2016
П Р И С Ъ Д А № П 9 гр. София, 22 февруари 2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в съдебно заседание на двадесет и втори февруари две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ ЧЛЕНОВЕ: полк. СТОЙКО СПАСОВ майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. ИВО ПЕТКОВ разгледа наказателно дело от общ характер № 6 по описа за 2016 година, докладвано от съдията полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ, образувано по протест на Софийската военноокръжна прокуратура срещу присъда № П-5/23.06.2014 г. по НОХД № П-5/2014 г. на Софийския военен съд. Военно-апелативният съд след съвещание и на основание чл. 336, ал. 1, т. 2 и чл. 338 НПК П Р И С Ъ Д И : ОТМЕНЯВА присъда № П-5/23.06.2014 г. по НОХД № П-5/2014 г. на Софийския военен съд в частта, с която подсъдимият бивш редник Р. Т. Б. от ХХ – Б. е признат за невинен и оправдан по обвинението по чл. 385, пр. 1 от НК и вместо нея ПОСТАНОВЯВА нова присъда, с която признава подсъдимия бивш редник Р. Т. Б. от ХХ – Б. за ВИНОВЕН в това, че за времето от 08.00 часа на 11.12.2012г. до 16.30 часа на 26.05.2013г., отказал да изпълнява задължения по военната служба, като не се явил на служба във военното формирование, в което служел, поради което и на основание чл. 385, пр. 1 и чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на 1 /ЕДНА/ ГОДИНА лишаване от свобода. На основание чл. 66, ал. 1 от НК отлага изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /ТРИ/ ГОДИНИ. На основание чл. 309, ал. 4 от НПК отменя на подсъдимия Б. мярката за неотклонение „Подписка”. ПОТВЪРЖДАВА присъдата в останалата й част. ПРИСЪДАТА може да бъде обжалвана и протестирана пред Върховен касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg