Решение
06-07-2018

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 04

 

гр. София,  06.07.2018 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН  СЪД на Република България, в ОТКРИТО съдебно заседание на  двадесет и пети януари  две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:         полк. СТОЙКО СПАСОВ

ЧЛЕНОВЕ:                  майор ВЕЛИЧКА ВЛАШЕВА

                                                        капитан ДАНИЕЛ ЛУКОВ

при съдебен секретар Виолета Драгиева

и с участието на прокурора полк.Красимир Колев

като изслуша докладваното от съдия Величка Влашева

ВНОХД № 026/2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Въззивното производство е образувано  срещу първоинстанциония съдебен акт – Присъда № 033 от 02.10.2008 г.  по НОХД №  033/2008 г. по описа на Военен съд – София, 

………………………………………………………………………………..

ИЗМЕНЯ  Присъда № 033  по НОХД № 033/2008г. по описа на Военен съд – София, от  в частта, с която  подсъдимите майор М. С. П. , капитан И. В. И.  , ст. лейт. Б. Д. М.  , гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   са признати за ВИНОВНИ в това, че на 10.11.2005 г., в гр. Б. , в съучастие като извършители, като лица от състава на полицията, при изпълнение на службата си, умишлено да са  умъртвили А. Р. Д. , като деянието да е било извършено с особена жестокост – престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 2, предл. 3 и т. 6, предл. 3, във вр. чл. 20, ал. 2 от НК  и са ОСЪДЕНИ  както следва:  подсъдимия П.  на  18 години лишаване от свобода,  подсъдимия И.  на 16 години лишаване от свобода,  подсъдимия М.    на 16 г. лишаване от свобода,  подсъдимия Г.    на 16 години лишаване от свобода и  подсъдимия К.  на 16 години лишаване от свобода  и вместо това  ПОСТАНОВЯВА:

 ПРИЗНАВА подсъдимите майор М. С. П. , капитан И. В. И.  , ст. лейт. Б. Д. М.  , гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   за ВИНОВНИ в това, че на 10.11.2005 г. в гр.Б. ,   като извършители и лица от състава на  полицията   при изпълнение на службата си, самостоятелно  са причинили  смърт   по непредпазливост  на А. Р. Д.  – престъпление по чл. 122, ал. 1 от НК във вр. чл. 2, ал. 2  във вр. ал.1 от НК (в редакция на ДВ бр. 26/1968 г., в сила от 01.05.1968 г.),  като за всеки един от тях  по отделно, на основание чл.81, ал. 3, във вр. чл. 80, ал. 1, т. 4 от НК във вр.чл. 24,  ал. 1, т. 3 от НПК ПРЕКРАТЯВА наказателното преследване, поради изтекла  абсолютна давност, като ги ОПРАВДАВА по първоначално повдигнато им обвинение по реда на чл. 116, ал. 1 , т. 2, предл. 3 и т. 6, предл. 3, във вр. чл. 20 , ал. 2 от НК.

1.ИЗМЕНЯ присъда № 033 по НОХД № 033 / 2008г. по описа на Военен съд - Софя в ГРАЖНАСКО ОСЪДИТЕЛНАТА Й  ЧАСТ  ,  с която подсъдимите майор М. С. П. , капитан И. В. И.  , ст. лейт. Б. Д. М.  , гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   са ОСЪДЕНИ солидарно с ОДП – Б.   да заплатятя  сумата от 70 000 лв. за претърпени неимуществени вреди  на гр.ищец Р. А. Д.– чрез законният му представител А. Р. В. , ведно със законната лихва върху тази сума  от 10.11.2005г. до окончателно изплащане на сумата , като ВМЕСТО това ПОСТАНОВЯВА: 

ОСЪЖДА подс. майор М. С. П.   да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   14 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. А. Д. - чрез чрез законният му представител А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата. ОСЪЖДА подс. капитан И. В. И.     да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   14 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. А. Д. - чрез чрез законният му представител А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата. ОСЪЖДА подс. ст.лейт Б. Д. М. да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   14 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. А. Д. - чрез чрез законният му представител А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата. ОСЪЖДА подс. гл.сержант Г. С. К.   да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   14 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. А. Д. - чрез чрез законният му представител А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Я. В. Г.     да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   14 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. А. Д. - чрез чрез законният му представител А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

2.ИЗМЕНЯ присъда № 033 по НОХД № 033 / 2008г. по описа на Военен съд - Софя в ГРАЖНАСКО ОСЪДИТЕЛНАТА Й  ЧАСТ  ,  с която подсъдимите майор М. С. П. , капитан И. В. И.  , ст. лейт. Б. Д. М.  , гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   са ОСЪДЕНИ солидарно с ОДП –Б.   да заплатятя  сумата от 25 000 лв. за претърпени неимуществени вреди  на гр.ищец А. Р. В., като вместо това ПОСТАНЯВЯВА:

 ОСЪЖДА подс. майор М. С. П.   да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от 5000 лв , за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

 ОСЪЖДА подс. капитан И. В. И.     да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  А. Р. В. ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. ст. лейт. Б. Д. М. да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец А. Р. В.,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Г. С. К.   да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Я. В. Г.     да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец А. Р. В., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

3.ИЗМЕНЯ присъда № 033 по НОХД № 033 / 2008г. по описа на Военен съд - София в ГРАЖНАСКО ОСЪДИТЕЛНАТА Й  ЧАСТ, с която подсъдимите майор М. С. П. ,  капитан И. В. И.  ,  ст. лейт. Б. Д. М.  ,  гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   са ОСЪДЕНИ солидарно с ОДП – Б.   да заплатятя  сумата от 25 000 лв. за претърпени неимуществени вреди  на гр.ищец А. Г. Д., като вместо това ПОСТАНЯВЯВА:

 ОСЪЖДА подс. майор М. С. П.   да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5000 лв , за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  А. Г. Д,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. капитан И. В. И.     да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец А. Г. Д, ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. ст. лейт. Б. Д. М. да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец А. Г. Д, ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Г. С. К.   да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  А. Г. Д,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Я. В. Г.     да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец А. Г. Д,   ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

4. ИЗМЕНЯ присъда № 033 по НОХД № 033 / 2008г. по описа на Военен съд - Софя в ГРАЖНАСКО ОСЪДИТЕЛНАТА Й  ЧАСТ ,  с която подсъдимите майор М. С. П.,  капитан И. В. И. ,  ст. лейт. Б. Д. М.,  гл. сержант Г. С. К.  и гл. сержант Я. В. Г.   са ОСЪДЕНИ солидарно с ОДП – Б.   да заплатятя  сумата от 25 000 лв. за претърпени неимуществени вреди  на гр.ищец Р. Д. Д. като вместо това ПОСТАНЯВЯВА:

 ОСЪЖДА подс. майор М. С. П.   да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5000 лв , за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец  Р. Д. Д.,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

 ОСЪЖДА подс. капитан И. В. И.     да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. Д. Д.,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. ст. лейт. Б. Д. М. да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. Д. Д., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Г. С. К.   да заплати солидарно с ОДП –Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. Д. Д.,  ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

ОСЪЖДА подс. гл.сержант Я. В. Г.     да заплати солидарно с ОДП – Б.  сумата от   5 000 лв., за причинените  неимуществмени вреди на  гр.ищец Р. Д. Д., ведно с  законната лихва от датата на увредата - 10.11.2005г. до окончателно и и изплащане на сумата.

Приложените по делото ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА – специална  тактическа униформа, ведно с тактически елек и бронежилетка, след влизане на решението в законна сила,  да бъдат върнати на сектор СПС при ОД „Полиция“ – П. На основание чл. 190, ал. 1 от НПК  направените разноски  в размер на 5 621,15. за изготвената арбитражна експертиза и 1 886,78 лв. за изготвената допълнителна СМЕ, или общо в размер на 7 507.93 лв.,  оставени за сметка  на Държавата.

ПОТВЪРЖДАВА присъдата на Софийски Военен съд в останалата й част досежно разноските по отношение на  държавната такса .

Решението подлежи на обжалване и протест пред ВКС в 15-дневен срок от съобщението на страните му за изготвянето му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                      ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

          2.

 

 

© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg