Военно-апелативен съд


Наказателно-частно

No 29 / 2016

Срещу:

определение № 21/17.11.2015 г. по чнд № 24/2015 г. по описа на Софийския военен съд, постъпило по жалба от гр.л. Г. А. С.

Основания за образуване:

жалба  от  Г. А. С. (Граждански ищец)
Образувано на: 23-03-2016
Статус:
Влязло в сила
Дата: 09-05-16

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg