Военно-апелативен съд


Наказателно от общ характер

No 32 / 2016

Срещу:

присъда № 15 от 11.11.2015 г. по НОХД № 76/2015 г. по описа на Пловдивския военен съд постъпило по протест от Сливенска военно-окръжна прокуратура и жалби от И. И. Г., Д.Г.Д , Д.Д.Б. и В.С.С.

Основания за образуване:

жалба  от  И. И. Г. (Подсъдим)
жалба  от  Д.Г.Д (Граждански ищец)
жалба  от  Д.Д.Б. (Граждански ищец)
жалба  от  В.С.С. (Граждански ищец)
протест  от  Сливенска военно-окръжна прокуратура
Образувано на: 24-03-2016
Статус:
В разпоредително заседание
Дата: 00-00-00

Документи:
© 2020 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg