Определение
04-05-2016

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 020

гр. София, 04.05.2016 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Военно-апелативният съд на Република България, в закрито заседание на трети май две хиляди и шестнадесета година, в състав:

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ

            ЧЛЕНОВЕ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ

                           полк. ПЕТЬО СЛ. ПЕТКОВ

при секретар Теодора Спасова разгледа молбата за поправки на протокол от съдебно заседание на 13.04.2016 г., по ВНОХД 032 по описа на съда за 2016 г., докладвано от съдията полк. Р. ПЕТКОВ, подадена от Д. Д. Б. - частен обвинител и граждански ищец по същото дело. ……………………………………………………………………………..

Поради гореизложеното и на основание чл.312, ал.2 НПК Военно-апелативният съд

О П Р Е Д Е Л И :

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Д. Б. - граждански ищец и частен обвинител за поправки на протокола от съдебно заседание на 13.04.2016 г. по ВНОХД 032/ 2016 год.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                             ЧЛЕНОВЕ:

© 2019 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg