Решение
20-06-2016

Р Е Ш Е Н И Е № 28 гр.София, 20.06.2016 година В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Военно-апелативният съд на Република България, в открито съдебно заседание в София, на двадесети юни две хиляди и шестнадесета, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. РУМЕН ПЕТКОВ ЧЛЕНОВЕ: полк. ПЕТЬО СЛАВОВ полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ при секретар Катя Симова и с участието на прокурора полк. КРАСИМИР КОЛЕВ разгледа административно наказателно дело № 35 по описа за 2016 г., докладвано от съдията полк. РУМЕН ПЕТКОВ, образувано по жалба на обвиняемия ** Д. С. П. от военно формирование ** срещу решение № 4/20.03.2016 година по АНД № 9/2016 година на Военен съд – гр. С.. Военно-апелативният съд в настоящия състав намира, че въз основа на доказателствата по делото и на основание чл. 378, ал. 4, т. 2 от НПК, Р Е Ш И : ОТМЕНЯ решение № 4/18.03.2016 година по АНД № 9/2016 година на Военен съд гр. С., с което обвиняемият ** Д.С. П. от военно формирование ** е признат за виновен за престъпление по чл. 387, ал. 4 предложение 1, вр. ал. 1, предложение 2, вр. чл. 26 от НК и на основание чл. 78а ал. 1 НК, го освободил от наказателна отговорност, като му наложил административно наказание „глоба” в размер на 2000 /две хиляди/ лева, и вместо него ПОСТАНОВЯВА ново решение, с което признава ** Д. С. П. от военно формирование ** за НЕВИНЕН за времето от 20.12.2012г. до 29.08.2013г. на територията на ** в условията на продължавано престъпление, да не е изпълнил задълженията си по служба съгласно т. 5.4.11 от заповед № 3/01.11.2012 г. и т. 11 от заповед № 4/01.11.2012 г. на командира на в.ф. ** – да организира пропускателният режим на български граждани, влизащи на територията на пункт за базиране – Б. при стриктно спазване на условията и реда указани в заповед № ** на Министъра на отбраната, като седем пъти (на 20.12.2012 г.; на 31.01.2013 г. – два пъти; на 09.05.2013 г.; на 20.05.2013 г.; на 09.07.2013 г. и на 29.08.2013 г.) разрешил на гражданското лице К. К. С. да влиза на територията на военно формирование ** под претекст, че инсталира система за видеонаблюдение в склад за ГСМ на военно формирование **, без да поиска задължителното в този случай, съгласно разпоредбата на т.2.1.1 от заповед № ** на Министъра на отбраната, за съгласуване на посещенията му, нито със служителя по сигурността на информацията, нито с директора на Териториална дирекция – Б. на Държавна агенция „Национална сигурност”, като в резултат на това да е причинил по непредпазливост вредни последици, изразяващи се в създаване на предпоставки за посегателство върху гориво, собственост на военно формирование ** и го ОПРАВДАВА по обвинението по чл. 387, ал. 4, предложение 1, вр. ал. 1, предложение 2, вр. чл. 26 от НК. ПОТВЪРЖДАВА решението в останалата му част. РЕШЕНИЕТО не подлежи на жалба и протест. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg