Определение
05-05-2016
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 21 гр. София, 05.05.2016 година В ИМЕТО НА НАРОДА Военно-апелативният съд на Република България, в закрито съдебно заседание на трети май две хиляди и шестнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ДИМИТЪР ФИКИИН ЧЛЕНОВЕ: полк. ЦАНЬО АНГЕЛОВ полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ при секретар К. Симова разгледа наказателно общ характер дело № 39 по описа за 2016 година докладвано от съдията полк. Странджански образувано по жалба на подсъдимия редник С. Д. Г. от в. ф. *** - гр. С., срещу присъда № 20/04.04.2016г. по наказателно общ характер дело № 44/2016г. по описа на Софийския военен съд. Съставът на съда като намира, че не е налице необходимост от разпит на подсъдимия Г., нито е необходим повторен разпит на лицата по чл. 327 ал.З и 4 от НПК ОПРЕДЕЛИ: ДА СЕ РАЗГЛЕДА делото в открито съдебно заседание на 06.06.2016 г., 09.00 часа, Съдебна палата - зала 4, гр. София, за когато да се призоват лицата по списъка за призоваване. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване или протестиране пред Върховния касационен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:
© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg