Решение 2 част
28-07-2016

26. На 09.01.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-122/09.01.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 04.01.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 25.01.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец декември 2012г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-5/16.01.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

27. На 05.02.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-418/05.02.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 01.02.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 19.02.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец януари 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ФСД-14/14.02.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

28. На 05.03.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-673/05.03.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.03.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 20.03.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец февруари 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-21/14.03.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

29. На 04.04.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-981/04.04.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.–С. от 01.04.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 23.04.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец март 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-29/18.04.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

30. На 07.05.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1227/07.05.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 29.04.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет. ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 14.05.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец април 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-35/10.05.2013г. на Командира на военно формирование–С.;

31. На 30.05.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1395/30.05.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 03.06.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 20.06.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец май 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-42/21.06.2013г. на Командира на военно формирование–С.;

32. На 04.07.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1772/04.07.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.07.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 22.07.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец юни 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-53/18.07.2013г. на Командира на военно формирование–С.;

33. На 01.08.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-2050/01.08.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.08.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 22.08.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец юли 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-59/23.08.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

34. На 04.09.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-2344/04.09.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.–С. от 05.09.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 25.09.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец август 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-68/24.09.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

35. На 03.10.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-2613/03.10.2013г./ Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 01.10.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г. Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 18.10.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец септември 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-78/16.10.2013г. на Командира на военно формирование–С.;

36. На 04.11.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 04.11.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 27.11.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец октомври 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-91/21.11.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

37. На 02.12.2013г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.12.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 16.12.2013г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец ноември 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-101/10.12.2013г. на Командира на военно формирование-С.;

38. На 03.01.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-27/03.01.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 20.12.2013г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 21.01.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец декември 2013г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-7/16.01.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

39. На 05.02.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-321/05.02.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 04.02.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А. в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 20.02.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец януари 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-15/18.02.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

40. На 05.03.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-581/05.03.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 06.03.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 19.03.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец февруари 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-24/10.03.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

  41. На 01.04.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-954/01.04.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.04.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.–К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 23.04.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец март 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-39/22.04.2014г. на Командира на военно формирование–С.;

42. На 30.04.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1201/30.04.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. без дата, в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 15.05.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец април 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-45/12.05.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

43. На 04.06.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1497/04.06.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.06.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 20.06.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец май 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-59/13.06.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

44. На 03.07.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-1872/03.07.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 03.06.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 08.08.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец юни 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-72/06.08.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

45. На 05.08.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-2320/05.08.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.- С. от 01.08.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.–К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 12.08.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец юли 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-71/06.08.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

46. На 08.09.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с рег. № 3-2485/08.09.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 04.09.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.–С., получил на 18.09.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец август 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-85/11.09.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

47. На 03.10.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация вх.№ 2-2945/03.10.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 03.10.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.- С., получил на 21.10.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец септември  2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-100/15.10.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

 48. На 05.11.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-3257/05.11.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 04.11.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател” където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор, и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 14.11.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец октомври  2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-111/10.11.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

49. На 05.12.2014г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-3485/05.12.2014г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.–С. от 01.12.2014г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 12.12.2014г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец ноември  2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-120/09.12.2014г. на Командира на военно формирование-С.;

50. На 05.01.2015г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-9/05.01.2015г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 05.01.2015г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 21.01.2015г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец декември 2014г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-3/08.01.2015г. на Командира на военно формирование-С.;

51. На 05.02.2015г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-312/05.02.2015г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 26.01.2015г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 13.02.2015г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец януари 2015г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-12/10.02.2015г. на Командира на военно формирование-С.;

52. На 05.03.2015г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-575/05.03.2015г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 04.03.2015г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 13.03.2015г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец февруари 2015г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-22/06.03.2015г. на Командира на военно формирование-С.;

53. На 03.04.2015г. чрез използване на документи с невярно съдържание: заявление – декларация с вх. № 2-939/03.04.2015г. /Приложение №8 към чл. 37, ал.1, т.1 от Наредба № Н-22/16.07.2010/ до командира на в. ф.-С. от 02.04.2015г., в която декларирал невярното обстоятелства, че живее при условията на свободен наем в жилището на Г. А. А., находящо се на адрес в гр. С., кв. „Р.-К.”, бл., вх., ет., ап.,  без да живее там и чрез използване на неистински документ - копие на договор за наем от 01.09.2009г., сключен между С. Д. Г. в качеството на „наемател” и Г. Г. А., в качеството на „наемодател”, където подписът положен в графа „НАЕМОДАТЕЛ” не е положен от Г.  Г. А. и наемодателя не е сключвал такъв договор и двата документа представени пред жилищната комисия на в. ф.-С., получил на 16.04.2015г. без правно основание чуждо движимо имущество – 115,00 /сто и петнадесет/ лева компенсационна сума за месец март 2015г. изплатени чрез банков превод по сметка на основание заповед № ЗФСД-32/07.04.2015г. на Командира на военно формирование–С.,  или от военно формирование-С., получил без правно основание чуждо движимо имущество - компенсационни суми в общ размер на 5 720, 00 лв. /пет хиляди седемстотин и двадесет лева и 00 ст./, собственост на Министерството на отбраната, респективно на военно формирование-С., с намерение да го присвои. Компенсационните суми били изплатени на подсъдимия Г. и съответно получени от него чрез банков превод по личната му банкова сметка,  като изплащането на тези компенсационни суми е извършвано само от финансовата служба на в. ф. – С., тъй като двете формирования били с едно финансово доволствие.  Видно от представените по делото преводно нареждане и операционна бележка за плащане към бюджета на сумата от 5720 /пет хиляди седемстотин и двадесет/ лева за възстановяване на щети /л.35 и л.36 от съд. д./, получените неправомерно суми до започване на съдебното следствие в първоинстанционния съд са възстановени изцяло. 

          Тази така приета за установена от фактическа страна обстановка по делото от страна на първоинстанционния съд се доказва от събраните и проверени в съответствие с изискванията на процесуалния закон в хода на съдебното следствие гласни и писмени доказателства – показанията на свидетелите А., К., С., П., В., И. и др., а така също и писмените доказателства по делото – заявление-декларация до жилищната комисия в оригинал и копия, договор за наем на недвижим имот, писма, докладни записки, справки, протоколи за извършена графична експертиза и съдебно-счетоводна експертиза, копия от нотариални актове за собственост и продажба на недвижим имот, копия на платежни документи – нареждане за масово плащане, извлечение по разплащателна сметка, детайлна информация за извършени транзакции, копия от заповеди на командира на в.ф.–С., относно изплащане на компенсационни суми, служебна характеристика, кадрова справка, служебен картон, свидетелство за съдимост и др. Тази фактическа обстановка не само не се оспорва от страните по делото, но същата се признава изцяло от подсъдимия Г. в присъствието на неговия адвокат-защитник по реда на чл. 371 от НПК. Ето защо и въззивният съд намира, че тази така приета за установена от фактическа страна обстановка от първоинстанционния съд е обоснована и правилна, тъй като фактическите изводи на съда съответстват изцяло на събраните в съответствие с изискванията на процесуалния закон писмени и гласни доказателства по делото. При тази правилно установена фактическа обстановка съставът на въззивния съд намира, че първоинстанционният съд е направил обосновани и законосъобразни правни изводи и относно правната квалификация на извършеното от подсъдимия деяние, а именно, че е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл. 212б ал.1 т.1 вр. чл. 212 ал.1 вр. чл.26 от НК, тъй като за периода от 02.09.2010 година до 16.04.2015 година при условията на продължавано престъпление чрез използване на документи с невярно съдържание  - 53 броя заявления-декларации до командира на в.ф.– С. и на в. ф. – С. и на неистински документи – копие на договор за наем от 01.09.2009 година, получил без правно основание чуждо движимо имущество – компенсационни пари в размер общо за сумата от 5720 /пет хиляди седемстотин и двадесет/ лева като получената сума е върната до започване на съдебното следствие в първоинстанционния съд. По тази правна квалификация на деянието на подсъдимия Г. се прави възражение във въззивната жалба като се твърди, че деянието следва да бъде квалифицирано по чл. 212б ал. 4 т.1 вр. чл. 212 ал. 6 от НК и съответно да бъдат приложени разпоредбите на чл.78а от НК – подсъдимият Г. да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание, тъй като в мотивите си първоинстанционният съд  е приел, че извършеното деяние е маловажен случай. За противоречие между мотивите и диспозитива на присъдата на първоинстанционния съд пледира и представителят на военно-апелативната прокуратура като визира приетата в диспозитива на присъдата правна квалификация на осъщественото деяние по чл. 212б ал.1 т.1 вр. чл.212 ал.1 вр. чл. 26 ал.1 от НК и посочения от защитата на подсъдимия Г. израз в мотивите на присъдата, че деянието е маловажен случай. Съставът на въззивния съд счита, че употребеният от първоинстанционния съд израз в мотивите „маловажен случай“  представлява lapsus, тъй като същият се намира в абзац, касаещ обсъждането на смекчаващите отговорността обстоятелства касаещи степента на обществена опасност на дееца и изброяването в този абзац на същите тези обстоятелства обосновава впоследствие и приложението на чл. 55 от НК от страна на съда. Докато обосноваването на извод за квалифициране на деянието като маловажен случай по смисъла на чл. 93 т. 9 от НК изисква в конкретния случай да бъдат съобразени и обстоятелствата, че се касае за продължавано престъпление, което е извършвано в течение на един продължителен период от време – около четири години и половина, а така също и се състои от множество изпълнителни деяния – инкриминирани са общо петдесет и три случая, т. е. проявена е една укорима упоритост от страна на подсъдимия, което означава, че в конкретния случай не са налице условията за обсъждане на деянието като маловажен случай по смисъла на чл. 93 т.9 от НК. А това изключва предпоставките за приложението на чл.78а от НК, поради което и направените по въззивната жалба възражения в тази насока се явяват неоснователни и следва да бъдат оставени без уважение.

          При определянето на вида и размера на наложеното на подсъдимия Г. наказание за това извършено от него престъпление първоинстанционният съд е събрал в съответствие с изискванията на процесуалния закон необходимите и съобразно принципа за индивидуализация на наказанието  доказателства, преценил ги е правилно поотделно и в тяхната съвкупност като е определил справедливо по вид и размер наказание пробация за срок от една година, включващо пробационните мерки по чл. 42а ал.2 т.1 и т.2 от НК при условията на чл. 55 ал.1 т. 2 б. „б“ от НК, а именно – налице са многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства – подробно изброени в мотивите на първоинстанционния съд, при наличието на които и най-лекото предвидено в закона наказание, ще се окаже несъразмерно тежко. Съставът на въззивния съд намира, че съображенията за приложението на чл. 55 от НК са основателни и съответстват на събраните доказателства за ниската степен на обществена опасност на личността на подсъдимия с оглед  на чистото му съдебно минало, младата му възраст, много добрите характеристични данни и положителната служебна характеристика, искреното съжаление и разкаянието за стореното и възстановяването на причинените вреди от деянието. Въззивният съд обаче констатира, че в диспозитива на присъдата при прилагането на разпоредбата на чл. 55 от НК, първоинстанционният съд е посочил, че се касае за ал.1 т.1 на този текст от закона и е пояснил, че прилага текста без да са налице изключителни или многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, което означава, че съдът е смесил процедурата по приложението на чл. 55 от НК по глава Двадесет и седма с тази по глава Двадесет и девета от НПК – решаване на делото по споразумение, каквото в случая не е било налице и което представлява сериозна грешка от страна на съда при приложението на закона. Независимо от тази констатация, съставът на въззивния съд намира, че тази допусната от първоинстанционния съд грешка не съставлява съществено нарушение на процесуалните правила, което да се е отразило по негативен начин на правото на защита на подсъдимия и поради това не следва делото да бъде връщано за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

          При извършената служебна проверка от страна на въззивния съд на обжалваната присъда на първоинстанционния съд не бе констатирано да са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила или да са налице други основания за отмяна или изменение на атакуваната присъда, поради което въззивният съд счита, че посочената присъда на Софийския военен съд следва да бъде потвърдена като обоснована, законосъобразна и правилна, а подадената въззивна жалба следва да бъде оставена без уважение като неоснователна.

          По тези изложени съображения и на основание чл.334 т.6 и чл.338 от НПК, Военно-апелативният съд

 

 Р   Е   Ш   И  :

 

          ПОТВЪРЖДАВА присъда № 20/04.04.2016г. по нохд № 44/2016г. по описа на Софийския военен съд като обоснована, законосъобразна и правилна.

          РЕШЕНИЕТО  може да бъде обжалвано или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния касационен съд.

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:                             ЧЛЕНОВЕ:  

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg