Решение
08-07-2016
Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

№ П-29

 

               гр.София, 08.07.2016 година

 

            ВОЕННО-АПЕЛАТИВНИЯТ СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и шестнадесета година в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. ХРИСТО СТРАНДЖАНСКИ

          ЧЛЕНОВЕ:  полк. ПЕТЬО Сл. ПЕТКОВ

                                 полк. ГЕНКО ДРАГИЕВ

 

 при секретар Емилия Стоянова и с участието на прикурора полковник КРАСИМИР КОЛЕВ като разгледа докладваното от съдията  полк. ПЕТЬО Сл.ПЕТКОВ в.н.о.х.д. № П 40 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:                     

           

……………………………………………………………………………………………………………

            Предвид горното и на основание чл. 335 ал. 1 т. 1 от НПК Военно-апелативният съд

 

 

Р     Е     Ш     И:

 

            ОТМЕНЯ изцяло присъда № 10/10.02.2016 година по нохд № П-28/2015 година на Софийския военен съд.

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане на Софийската военноокръжна прокуратура, при което да се изпълнят указанията дадени в обстоятелствената част на настоящото решение

            Решението не подлежи на жалба и протест.

 

 

                                   

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 

 

 ЧЛЕНОВЕ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg