Присъда
16-01-2017

 

П  Р  И  С  Ъ  Д  А

 

 

                                          № 1

 

 

 

гр. София, на 16 януари  2017 г.

 

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

 

 

 

ВОЕННО-АПЕЛАТИВЕН СЪД, на шестнадесети януари две хиляди и седемнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

 

 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: полк. Воля Кънев

 

                  ЧЛЕНОВЕ: полк. Стойко Спасов

 

                                        ст. лейт. Даниел Луков

 

                                      

 

при секретар Теодора Спасова

 

и с участието на прокурора полк. Момчил Бенчев

 

разгледа внохд № 47 по описа за 2016 г., докладвано от съдията ст. лейт. Луков.

 

 

 

         Военно-апелативния съд, като прецени събраните по делото доказателства и на основание чл. 336, ал. 1, т. 2 и т. 3, вр. чл. 334, т. 2 НПК

 

        

 

                                   П  Р  И  С  Ъ  Д  И:

 

 

 

ОТМЕНЯВА Присъда № 100/07.04.2015 г. по нохд № 100/2014 г. по описа на Софийски военен съд и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

 

 

ПРИЗНАВА подсъдимия В. К. Г., роден на *** г. в гр. Б., живущ в гр. С., ул. ***, български гражданин, женен, неосъждан, със средно образование, ЕГН ***

 

ЗА ВИНОВЕН в това, че

 

За времето от 20.01.2004 г. до 31.01.2004 г. в неустановен час, в село Г., обл. С., в склад № *** на военно формирование *** – Г. в качеството си на длъжностно лице *** в Изпълнителна агенция УЧДС – Министерство на отбраната, умишлено не положил достатъчно грижи за запазване на повереното му имущество, а именно 1 брой комплект от 3 броя дизелови агрегати, *** на стойност 25  856,70 лева, без ДДС, като не изпълнил служебните си задължения, регламентирани в т.1 от длъжностната му характеристика „***“ и от това е последвала значителна щета за Министерство на отбраната в размер на 25 856,70 лева, без ДДС, поради което и на основание чл. 219, ал. 3, вр. ал. 1, вр. чл. 2, ал. 2, вр. чл. 54 НК ГО ОСЪЖДА НА ДВЕ ГОДИНИ ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като ГО ПРИЗНАВА ЗА НЕВИНОВЕН И ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото му обвинение по чл. 282, ал. 3, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК, както и за разликата от 25856,70лв. до 26538,52лв. без ДДС.

 

На основание чл. 66, ал. 1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното на подсъдимия Г. наказание лишаване от свобода за срок от ПЕТ ГОДИНИ, считано от влизане на присъдата в сила.

 

ПРИЗНАВА подсъдимата Е. К. И., родена на *** г. в гр. С., живуща в гр. С., ж.к. ***, български гражданин, със средно образование, омъжена, неосъждана, ЕГН *** за

 

НЕВИНОВНА в това на 21.01.2004 г. за времето от 8 до 17 часа в служебно помещение на пункт за продажба на движими вещи в гр. С., ул. “***“ № като „***“ в пункт за продажба на движими вещи гр. С. в Изпълнителна агенция УЧДС – Министерство на отбраната, да е съставила документи с невярно съдържание данъчна фактура № *** г. и стокова разписка № *** г., чрез които съзнателно да е дала възможност на друго физическо лице – Р. Л. Д. от гр. С. да получи без правно основание чуждо движимо имущество, собственост на Министерство на отбраната, а именно 1 брой комплект от 3 броя дизелови агрегати, *** на стойност 26 538,52 лева, без ДДС, като документната измама е в особено големи размери, представляваща особено тежък случай, поради което Я ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото й обвинение по чл. 212, ал. 5, вр. ал. 2, вр. ал. 1 НК.

 

ОСЪЖДА подсъдимия В. К. Г.  да заплати на гражданския ищец Министерство на отбраната сумата от 25 856,70 лева представляваща обезщетение за претърпените от тях имуществени вреди в резултат на извършено спрямо тях престъпление, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането 20.01.2004 г., до окончателното изплащане на същата като отхвърля иска до пълния му предявен размер за разликата от 25 856,70 лева до 26 538,52 лева като неоснователен и недоказан.

 

ОСЪЖДА подсъдимия В. К. Г. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военно-апелативен съд сумата от 1241,12 лева държавна такса върху уважения размер на гражданския иск.

 

ОСЪЖДА подсъдимия В. К. Г. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Военно-апелативен съд сумата от 887 лева разноски по водене на делото.

 

ПРИСЪДАТА може да се обжалва и протестира пред Върховния касационен съд на Република България в петнадесетдневен срок от днес.

 

        

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                       2.

 

© 2018 Военно-апелативен съд
Хостинг и дизайн от Journey.bg